Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

4 Μαρ 2008

Καταδικάστηκε η Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έπειτα από αναφορά
για τη ρύπανση του Σπερχειoύ ποταμoύ


ΠΗΓΗ: http://www.traveldailynews.gr/
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

«Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας (για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 15 παρ. 2 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα) στις 31 Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07)». Αυτό απαντά μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, με αφορμή την ερώτησή του, στην οποία ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση του Σπερχειού ποταμού, καθώς και για τις δυνατότητες κοινοτικής συγχρηματοδότησης προγραμμάτων για την αποκατάστασή του.

Ο αρμόδιος Επίτροπος, στην απάντησή του, υπενθυμίζει για πολλοστή φορά ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τη δέουσα περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση των εθνικών υδάτινων συστημάτων, όπως απαιτεί η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) και ότι «από τις διαβιβασθείσες έως τώρα πληροφορίες διαφαίνεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες εντοπισμού των υδάτινων συστημάτων στα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΟΠΥ».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση και πως "το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Ελλάδας στις 31 Ιανουαρίου 2008 (υπόθεση C-264/07)". Παράλληλα προειδοποιεί ότι «η Επιτροπή θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, καθώς και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστηρίου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ελληνικές αρχές εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Σπερχειό ποταμό, τονίζει ότι «η κοιλάδα και οι εκβολές του Σπερχειού έχουν χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000, γεγονός που υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η υποβάθμιση των αξιών διατήρησης της περιοχής».

Αναφέρει εξάλλου ότι «στην έκθεση που υπέβαλαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 της ΟΠΥ, οι ελληνικές αρχές βεβαιώνουν ότι η ποιότητα των υδάτων του Σπερχειού ποταμού ανταποκρίνεται στα βασικά γεωπονικά κριτήρια για αρδευτικούς σκοπούς. Παρέχονται ορισμένα στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων από διάφορους σταθμούς στον Σπερχειό, πλην όμως αυτά δεν επαρκούν για την πλήρη εξακρίβωση της κατάστασης του ποταμού, όπως αναγνωρίζεται ρητά στην έκθεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του Σπερχειού».

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης, ο Έλληνας Επίτροπος επισημαίνει ότι «πέραν των μελετών για την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων, στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 μπορεί να ενταχθεί η χρηματοδότηση έργων με αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης. Η συγχρηματοδότηση έργων αυτού του είδους μπορεί να καλυφθεί είτε από τα αντίστοιχα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ή από το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"».

Σημειώνει ωστόσο ότι «η επιλογή των έργων και των τελικών δικαιούχων (συνήθως οι τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων αυτού του είδους είναι τοπικές αρχές), καθώς και οι πρακτικές λεπτομέρειες της εκτέλεσης των έργων υπάγονται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».

Ο κ. Δήμας καταλήγει λέγοντας πως «υπάρχει επίσης δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που αφορούν την ποιότητα των υδάτων στις αγροτικές περιοχές βάσει του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μέτρα που ενθαρρύνουν τους γεωργούς να εξασφαλίζουν την αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφάρμακα) και των λιπασμάτων. Για να εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα, η Ελλάδα πρέπει να προτείνει τροποποίηση του οικείου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμα μια φορά ενώπιων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για περιβαλλοντικά ζητήματα και καταδικάζεται. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές σφυρίζουν αδιάφορα και η μόλυνση του Σπερχειού από χημικά βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα αυξάνεται επικίνδυνα και μεταφέρεται στα χωράφια και στον Μαλιακό Κόλπο. Καλούμε τον κ. Σουφλιά, τον κ. Κοντό και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σκορδά να κάνουν επιτέλους τις δέουσες ενέργειες που υποδεικνύει ο Έλληνας Επίτροπος, αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Έχουμε κουραστεί να φωνάζουμε για τη σημασία της μεταφοράς της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, για τις μελέτες των λεκανών απορροής των ποταμών, για την ανάγκη σεβασμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αλλά μάλλον εδώ ισχύει η λαϊκή ρήση "στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα"».