Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

23 Οκτ 2009

Η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65
μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού
θα καταστρέψει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Οκτώβρης 2009

Στα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία προστίθεται και η έλλειψη πολιτικής για τη γη. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι και η παράδοση, με μεγάλη ευκολία, για άλλες χρήσεις, χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, του κάμπου του Σπερχειού, στην προκειμένη για την χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65. Τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός αρδευτικών εκτάσεων, με έργα υποδομής που έγιναν με μεγάλο κόστος. Έργα αποστραγγιστικά, αγροτικής οδοποιίας, αρδευτικά, αναδασμού κλπ. Ουσιαστικά είναι πολλές φορές «πληρωμένες» οι συγκεκριμένες εκτάσεις από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει κατ' αρχήν την αναγκαιότητα της προστασίας της γεωργικής γης και έχει θεσπίσει σχετική συνταγματική διάταξη, για την οποία υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση 3698/2000 (Τμήμα Ε´) του ΣτΕ: «... φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24, παρ. 1, του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατον βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτήν η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της. Ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη…»

Δυστυχώς είναι αργά να εξετάσουμε συνολικά την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης χάραξης του Ε65 και το αν θα ωφελούσε περισσότερο να μείνει εκτός η Φθιώτιδα. Εκφράσαμε όμως τις ενστάσεις και τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χάραξη στην κοιλάδα του Σπερχειού και προτείναμε να εξεταστεί και να μελετηθεί η λύση της χάραξης του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες, κάτι που σίγουρα θα μειώσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των απαλλοτριώσεων. Βλέπουμε όμως, ότι ενώ είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης -από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν-, «δεν ίδρωσε το αυτί» κανενός…

Σημειώνουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες “μάχες” του 21ου αιώνα θα δοθεί για τη διατροφή. Η διατροφή προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί σε μαύρο χρυσό τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 η παραγωγή των διατροφικών ειδών πρέπει να διπλασιαστεί, για να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση. Σ' αυτόν τον αγώνα πρέπει τα υπεύθυνα κράτη να διαμορφώσουν ανάλογη πολιτική γης και γόνιμων εδαφών. Η βίαιη βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταστρέψει και απαξιώσει σημαντικές παραγωγικές εκτάσεις εύφορων χωραφιών. Η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή ερημοποίηση, λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων, θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές εκτάσεις.

Με λίγα λόγια οι πρακτικές της καταστροφής γόνιμων γαιών, όπως η κοιλάδα του Σπερχειού, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η γη είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και βλέπουμε ότι κάθε φορά που το αγγίζουμε χωρίς τη δέουσα συνειδητότητα, αποβαίνει μοιραίο. Εμείς, πηγαίνοντας ενάντια στις προβλέψεις και τις επιταγές των καιρών, απαλλοτριώνουμε τη γη μας για χάρη του τσιμέντου και των αυτοκινητοδρόμων και απαξιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως πότε οι αρμόδιοι θα σφυρίζουν αδιάφορα;

Επιπλέον, όλοι γνωρίζουν ότι τόσο η Κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχές «κοινοτικού ενδιαφέροντος» (GR2440002) και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (GR2440005) αντίστοιχα. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Στην όλη διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από την διοίκηση η τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, που αφορά στην «αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων υποδομής στις περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος του δικτύου Natura 2000».

Η Κοιλάδα του Σπερχειού και ο ίδιος ο Σπερχειός είναι μια παραγωγικότατη περιοχή, ένα σπάνιο οικοσύστημα, ανεκτίμητο δώρο της φύσης και μια πηγή πλούτου που αιώνες τώρα δίνει εισόδημα στους αγρότες της περιοχής και ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο και το κατακεφαλή ΑΕΠ των κατοίκων, πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν όσοι έχουν την ευθύνη του έργου. Διαφορετικά τα μεγάλα λόγια για "αειφορία", "πράσινες πολιτικές", “πράσινη οικονομία” και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι χωρίς περιεχόμενο...

Θυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) εξέδωσε απόφαση με την οποία αναφέρει ότι τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να μελετώνται επαρκώς και να κατασκευάζονται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών. Ανάλογη ήταν και η απόφαση του ΔΕΚ που αφορούσε την Ιονία Οδό στην περιοχή του Καϊάφα στην Ηλεία.

Κλείνοντας, θα πρέπει να δούμε την Λαμία μετά από είκοσι, τριάντα και πενήντα χρόνια με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 να αγγίζει κυριολεκτικά την πόλη στο νότιο τμήμα της. Ένα θέμα ακόμα που δεν έχει δει ο εμπορικός κόσμος της Λαμίας είναι αυτό της λειτουργίας του «ΣΕΙΡΙΟ» στον κόμβο του Σ.Σ.Λιανοκλαδίου, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου. Τμήμα της αγοράς της Λαμίας θα μεταφερθεί στο σταθμό αυτόν, που θα λειτουργεί ως ένα MALL με αντιπροσωπείες και άλλα καταστήματα.

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
http://e65-sperxeios.blogspot.com

19 Οκτ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
Απέκρυψε επιστολή του ΠΑΚΟΕ για τον Μαλιακό ο κ. Κοτρωνιάς;;

Λαμία, 18.10.2009

Στην εφημερίδα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) “ΟΙΚΟΝΕΑ” του Σεπτεμβρίου 2009, σελίδα 17, και με τον τίτλο “Η μόλυνση του Μαλιακού”, δημοσιεύεται μια επιστολή που αφορά τη μελέτη του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των νερών του Μαλιακού, η οποία επιστολή στάλθηκε στις 14 Αυγούστου 2009 από το ΠΑΚΟΕ προς τον δήμαρχο Λαμίας κ Κοτρωνιά.

Αν πράγματι πήρε ο κ Κοτρωνιάς την επιστολή, τα ερωτήματά μας είναι:
1. Γιατί ο κ Δήμαρχος κράτησε μυστική αυτή την επιστολή και γιατί δεν ενημέρωσε, όπως όφειλε, τους κατοίκους της περιοχής;
2. Αν ο κ Κοτρωνιάς ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ της ΤΕΔΚ, τι έκαναν οι δήμαρχοι της περιοχής του Μαλιακού;
3. Αν ο κ Δήμαρχος θεωρεί αναξιόπιστη την έρευνα, πώς προχώρησε στη συνεργασία αμέσως μετά την επιστολή και αναθέτει στο ΠΑΚΟΕ και στη ΒΙΟΖΩ την προετοιμασία του φακέλου για το πρόγραμμα LIFE+ Σπερχειού – Μαλιακού;
4. Γιατί δεν δέχτηκε να δοθεί η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως ζητούσε με την επιστολή του το ΠΑΚΟΕ;
5. Αν ενημερώθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ο κ Χειμάρας, γιατί η έρευνα αυτή δεν κοινοποιήθηκε, όπως είχε δεσμευτεί ο κ Νομάρχης να δημοσιεύει όλες τις μελέτες που αφορούν την κατάσταση της ποιότητας των νερών του Κόλπου;

Τέλος περιμένουμε από τον κ Δήμαρχο και τον κ Νομάρχη να δημοσιεύσουν, έστω και τώρα, την πλήρη μελέτη του ΠΑΚΟΕ με όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιστολή.

Δείτε το δημοσίευμα της εφημερίδας και την επιστολή του ΠΑΚΟΕ προς τον κ Κοτρωνιά:

Η μόλυνση του Μαλιακού

Στα ύδατα του Μαλιακού οι επιστήμονες εντόπισαν υψηλά ποσοστά αζώτου και φωσφόρου που προέρχονται από τα αστικά λύματα και τα φυτοφάρμακα..
Το φώσφορο είναι συστατικό των φυτοφάρμακων που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις καλλιέργειες της περιοχής και εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατέληξε στα ύδατα του Μαλιακού.
Οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνονται για ένα μέρος της ρύπανσης του κόλπου, καθώς δεν λειτουργούν το βιολογικό καθαρισμό με αποτέλεσμα τα απόβλητα τους να οδηγούνται χωρίς επεξεργασία στο Μαλιακό.
Μια άλλη αιτία ρύπανσης που υποβαθμίζει την ποιότητα των νερών του κόλπου, είναι τα απορρίμματα που έρχονται από το ποταμό Σπερχειό. To ΠΑΚΟΕ διενήργησε έρευνα για τη ρύπανση στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου Ακολουθεί επιστολή, με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, προς τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Κοτρωνιά.


Παγκράτι: 14-08-09
Αρ.Πρωτ.: 6448
Προς τον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, Δήμαρχο Λαμιέων

Κύριε Δήμαρχε
Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου,
όπου διεφάνησαν οι προθέσεις των «διαμαρτυρόμενων» του κόμματος των ‘ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ αλλά και οι δικές σας θέσεις, σας παραθέτουμε την δική μας τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό, μετά από εμπειρία και γνώση τριάντα χρόνων, ύστερα από έρευνα δύο μηνών στο Μαλιακό του ΠΑΚΟΕ και τέλος από εξήντα δύο (62) επώνυμες και αγωνιώδεις επιστολές κατοίκων και παραθεριστών στον Μαλιακό.
Συνοπτικά οι θέσεις μας είναι οι εξής:

1) Η Έρευνα του ΠΑΚΟΕ
Η έρευνα του αυτή (Μάιος – Ιούνιος 2009) και συγκεκριμένα τα στάδια της δειγματοληψίας και ανάλυσης διήρκεσαν δυο μήνες, το στάδιο της επεξεργασίας και σύνταξης 1½ μήνα και τώρα είναι έτοιμη.
Τα βασικότερα στοιχεία αλλά και τα ανησυχητικά (υπογράμμιση δική μας) είναι:

α. Μικροβιακό φορτίο σε κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους.
Αυτές είναι και οι παράμετρες που η Ε.Ε. έχει οριοθετήσει για την επικινδυνότητα των νερών κολύμβησης και αλιείας (κολοβακτηρίδια 250/100ml νερού και εντερόκοκκοι 100/100ml νερού), βρέθηκε στα … είκοσι έξη (26) σημεία δειγματοληψίας κατά μήκος του Μαλιακού Κόλπου αριστερά και δεξιά του ΔΕΛΤΑ του Σπερχειού 8 και 12 km αντίστοιχα, κατά μέσο όρο το 82 % των δειγμάτων ξεπέρασε κατά 150% τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (υπογράμμιση δική μας)(Βλέπε παραπάνω) Αυτό το γεγονός ενδεικτικά σημαίνει:

Ι. Ανεπεξέργαστα αστικά λύματα (υπογράμμιση δική μας) ή βιομηχανικά απόβλητα (ελαιουργεία, συσκευαστήρια, βιομηχανίες χαρτιού κ.α.) πέφτουν κατά μήκος αυτής της ακτογραμμής των 20 και πλέον χιλιομέτρων.
Ιδιαίτερα τα απόβλητα από χαρτοβιομηχανίες με υψηλό B.O.D δημιουργούν πολύ εύκολες συνθήκες για υπέρβαση των μικροβιολογικών φορτίων. Τα ποσοστά συμμετοχής αστικών ανεπεξέργαστων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων είναι 80% και 20% αντίστοιχα(υπογράμμιση δική μας).

ΙΙ. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα χερσαίες πηγές μόλυνσης του Μαλιακού που προέρχονται από χοιροτροφεία, βουστάσια, οικισμούς, χωρίς αποχετευτικό και βιολογικό καθαρισμό και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

β. Φυσικοχημικές παράμετροι
Η οξύτητα, το διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα είναι υπερβατικές και συγκεκριμένα:
1) Η οξύτητα (PH) είναι πάνω από τις 8,3 μονάδες που σημαίνει ότι στα περισσότερα σημεία (20) οι τιμές κυμαίνονται από 8,5 – 9,2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις (PO4) αλάτων που σημαίνει απορρυπαντικά ή ανόργανα λιπάσματα ή σε υδροξυλιόντα (OH-) που σημαίνει αλκαλίωση του οικοσυστήματος ή έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου

2) Το Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σχεδόν σε όλα τα δείγματα οι τιμές του κυμάνθηκαν από 3,3 – 7,4 mg/lt σημαίνει ότι το νερό είναι υποξυγονομένο με μεγάλη πιθανότητα οι ομαδικοί θάνατοι ψαριών να οφείλονται στο γεγονός αυτό (όριο >7mg/lt)

3) Η θολερότητα σε όλα τα δείγματα κυμάνθηκε από 3-5 μονάδες με όριο την μια μονάδα. Και αυτό είναι ένα γεγονός που δηλώνει ότι φερτά υλικά (οργανικά και ανόργανα) μεταφέρονται στην θαλάσσια αυτή περιοχή Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δείγματα πάρθηκαν από το ίδιο σημείο τρείς φορές με σχεδόν μηδενικό κυματισμό.

γ. Χημικές παράμετροι
Δυο ομάδες χημικών παραμέτρων μετρήθηκαν. Η πρώτη ομάδα ήταν των νιτρικών,
φωσφορικών, θειικών ιόντων και η άλλη των βαρέων μετάλλων (Cr,N1,Fe,Cr+6,Hg)
Στην πρώτη ομάδα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στο εξασθενές χρώμιο, Νικέλιο, σίδηρο και υδρογόνο σε ποσοστό των σημείων δειγματοληψίας 45%.(υπογράμμιση δική μας) Τέλος αυτή η μελέτη καταδεικνύει το πρόβλημα της αλλαγής του θαλασσινού οικοσυστήματος του Μαλιακού, που δυστυχώς αποτελεί και περιοχή ‘Natura’ και την ευαισθησία και την αδυναμία των μικροοργανισμών να συντηρήσουν το οικοσύστημα σε ισορροπία,

2) Κατά την γνώμη του ΠΑΚΟΕ το πρόβλημα υπάρχει και πρέπει με την ανάδειξη του να λυθεί και όχι να κουκουλωθεί(υπογράμμιση δική μας). Όλοι οι φορείς της ευρύτερης περιοχής να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πορεία δράσης και όχι να κατακερματίζονται οι διάφορες απόψεις σε επίρριψη ευθυνών από τις διάφορες πλευρές. Πιστεύουμε όμως κύριε Δήμαρχε ότι έχετε την τόλμη και την ευθυκρισία για να μπορέσετε να διευθύνετε τέτοιες συζητήσεις και για αυτό, σας προτείνουμε να δώσετε μια συνέντευξη τύπου σε συνεργασία με το ΠΑΚΟΕ και με όσους άλλους φορείς το επιθυμούν, ούτως ώστε να λυθούν οι όποιες απορίες και να προχωρήσει η υπόθεση του Μαλιακού, που πλέον είναι Εθνική υπόθεση.

3) Ελπίζουμε η Νομαρχία να αναλάβει τις ευθύνες της, σε ελεγκτικό και ουσιαστικά
γνωμοδοτικό προς την περιφέρεια επίπεδο. Τελειώνοντας ελπίζουμε οι ‘διαμαρτυρόμενοι’ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ να αφουγκρασθούν τα προβλήματα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση τους

Κύριε Δήμαρχε
Επειδή από όσα μας δίδαξε η μελέτη που κάναμε, το πρόβλημα δεν ήταν ‘στιγμιαίο’
πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε γι’ αυτό. Το ΠΑΚΟΕ εάν θέλετε είναι σε θέση να συμμετάσχει σε όποιες διαδικασίες εσείς προτείνετε.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση θέλετε.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης ΒασιλόπουλοςΓια τους Οικολόγους Πράσινους,
πληροφορίες: Παναγιώτης Στασινός τηλ 6932837696

13 Αυγ 2009

Ο κ Ευθυμιόπουλος σε άρθρο του
στην εφημ "ΤΑ ΝΕΑ"

Αντιγραφή απο το lamianews.blogspot.com

Διορθώνοντας τη φύση. Παρεμβάσεις αρμοδιότητας εισαγγελέα στον Σπερχειό και τον Ξεριά

του Ηλία Ευθυμιόπουλου (πρώην υφυπουργός)

Στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας και στο ύψος της Ανθήλης, ο Σπερχειός συναντά τον αυτοκινητόδρομο ή μάλλον ο δεύτερος συναντά τον πρώτο. Μερικές εκατοντάδες μέτρα δυτικότερα, μεγαλοπρεπείς πινακίδες μάς πληροφορούν για τον πλουσιότατο προϋπολογισμό που διαθέτει το κράτος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρ. Επιτροπής για τη «διευθέτηση» της κοίτης του ποταμού, που είχε την ατυχία να εκβάλλει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη ημιαγροτική, ημιβιομηχανική περιοχή με συχνά, είναι αλήθεια, πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα εντεινόμενα τις τελευταίες δεκαετίες. Αντί, λοιπόν, οι αρμόδιοι να κάτσουν και να σκεφτούν πάνω στις αιτίες, αποφάσισαν να παρέμβουν στα συμπτώματα: τα γνωστά αντιπλημμυρικά έργα, με απίθανους όγκους εκσκαφών, με χιλιάδες τόνους μπετόν, με ευθυγράμμιση της ροής των υδάτων, με αποψίλωση της παραποτάμιας χλωρίδας, με προσαρμογή της φύσης στα μέτρα του ανθρώπου. Και όλα αυτά 2-3 χιλιόμετρα από το σύστημα των εκβολών, ένα από τα παραγωγικότερα και πολυτιμότερα από την άποψη της ορνιθοπανίδας στην Ευρώπη...

...Βέβαια, ο Σπερχειός στα μεταπολεμικά χρόνια δεν είχε ποτέ καλύτερη μεταχείριση. Οι αγρότες ήθελαν το παρόχθιο δάσος για χωράφια, οι παραποτάμιοι δήμοι και κοινότητες τον ήθελαν σκουπιδότοπο ελλείψει σύγχρονων χωματερών, οι εργολάβοι τον ήθελαν για την απόρριψη μπάζων και την απόληψη αμμοχάλικου, αφού τόσο η απόρριψη όσο και η απόληψη είναι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν από τους γενναιόδωρους θεούς που εποπτεύουν από ψηλά τον φθιωτικό κάμπο. Οι τελευταίοι, μάλιστα, λέγεται πως ενέκριναν προσφάτως ένα «προσωρινό» σχέδιο μεταφοράς οικοδομικών υλικών από την κοίτη παραπόταμου του Σπερχειού προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ (κοιλαδογέφυρες και μπετά) με ανταποδοτικά, και πάλι, αντιπλημμυρικά έργα και έργα οδοποιίας προς τον Δήμο της Υπάτης, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η συμβολή των δύο ποταμών. Οι θεοί αγνοούσαν προφανώς ότι η περιοχή, ένα εκτεταμένο προσχωσιγενές πλατανόδασος, ανήκει στους βιοτόπους Νatura 2000 και δεν ενημέρωσαν ούτε τον δήμο ούτε την εποπτεύουσα νομαρχία για τις καταστροφές και τις ασυμβίβαστες χρήσεις. Γι΄ αυτούς ο παραπόταμος δεν ήταν παρά ένας «Ξεριάς», ένα άγριο και ατίθασο ρέμα που μόνο πέτρες κατέβαζε και χαλίκια απειλώντας τα κατάντη.

Σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, για τις ασχήμιες αυτές θα παρενέβαιναν αυτεπαγγέλτως οι δικαστικές αρχές, αφού παραβιάζονται όχι μόνο οι εθνικοί νόμοι αλλά και το κοινοτικό δίκαιο και οι αρχές του Συντάγματος (θα θυμούνται βέβαια οι αναγνώστες τις κορόνες στη Βουλή για την αειφορία, το άρθρο 24 και τα ηχηρά παρόμοια). Σε οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο κράτος, οι τοπικοί «φτωχοδήμαρχοι» θα ήταν τώρα στη φυλακή και οι συνεργάτες τους (ΟΣΕ) θα εξαναγκάζονταν να πληρώσουν πρόστιμο ίσο με το κόστος της αποκατάστασης του οικοσυστήματος στην ίδια ή και καλύτερη της προτέρας κατάσταση. Αντ΄ αυτού οι πρώτοι τυγχάνουν μονίμως ασυλίας και οι δεύτεροι καυχώνται ότι την «έβγαλαν σχεδόν τζάμπα», αφού κατάφεραν να πείσουν τους ιθαγενείς να τους πουλήσουν το βιος τους (τη φύση) για καθρεφτάκια.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πολύ βαθύτερο και πηγαίνει πολύ μακρύτερα από τις δομές και τους νόμους. Έχει να κάνει με τα σύνδρομα της υπανάπτυξης απ΄ τα οποία- παρά τα διαδοχικά πακέτα ΚΠΣ- δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε. Για την πλειονότητα των συμπολιτών μας η φύση δεν είναι παρά ένας σκουπιδότοπος, το πίσω μέρος μιας βιτρίνας εκσυγχρονισμού, το αναξιοποίητο κομμάτι του εθνικού χώρου που αποκτά υπόσταση μόνο όταν γίνει οικόπεδο και ιδιοκτησία. Η φύση, ακόμα εχθρική, είναι άδικη και προφανώς λάθος σχεδιασμένη. Εμείς οφείλουμε να τη διορθώσουμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να καταργήσουμε 10 περίπου χιλιόμετρα από τον άλλοτε ημίθεο Αχελώο- από τη Μεσοχώρα ώς τη Συκιά- και να τα αντικαταστήσουμε με μια σήραγγα προτού τα νερά του ποταμού εκτραπούν στην αδηφάγο Θεσσαλία. Το ερώτημα δεν είναι προφανώς πολιτικό (ο διάλογος έχει εξαντληθεί) αλλά ηθικό.
Και δεν μπορεί να απαντηθεί πριν τα όνειρα λάβουνε εκδίκηση.
(το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημ. "Τα Νέα)

22 Ιουν 2009

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο"τρίγωνο της αμαρτίας": Σκουπιδότοποι, βιολογικός και αγωγός λυμάτων Σπερχειάδας και Μακρακώμης

Μέλη της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS πραγματοποίησαν χθες, 21 Ιουνίου, συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο "τρίγωνο της αμαρτίας": στους σκουπιδότοπους και στον Βιολογικό Καθαρισμό Σπερχειάδας και Μακρακώμης και στον Αγωγό των Λυμάτων της Μακρακώμης, μέσω του οποίου ρίχνει τα λύματά της η πόλη απευθείας στον Σπερχειό.

Εικόνες πραγματικά τριτοκοσμικές. Την ίδια εικόνα συναντήσαμε στην Κατμαντού στο Νεπάλ, όπου πραγματικά δεν υπήρχαν υποδομές καθαριότητας και όλες οι βρωμιές, σκουπίδια και λύματα, οδηγούνταν στο ποτάμι, που ήταν βέβαια κατάμαυρο. Κι εδώ έχουμε παντελή έλλειψη υποδομών. Η διαχείριση των σκουπιδιών είναι να τα ρίχνουν στο ποτάμι. Έφτιαξαν έναν βιολογικό καθαρισμό "για την απορρόφηση των χρημάτων της Ευρωπαικής Ένωσης" και η διάθεση των λυμάτων της πόλης γίνεται απευθείας στο ποτάμι χωρίς καμιά επεξεργασία, εκτός αυτής που αναγκάζεται να κάνει η φύση δηλαδή να τα "φιλοξενεί" στον υπόγειο υδροφόρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Αυτό που προξένησε σε όλους μας άσχημη εντύπωση ήταν η απουσία των κατοίκων της περιοχής, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά και των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Ήρθαν μόνο να μας "μαλώσουν" και να μας απειλήσουν με μέτρα αστυνομικά, επειδή νέοι της Κίνησης μπήκαν και έκαναν γκράφιτι στον βιολογικό. Οι κ Αντιδήμαρχοι ήρθαν να μας θυμίσουν ότι τα κτίρια του βιολογικού αποτελούν περιουσία τους, λες κι εμείς δεν ξέρουμε ότι αυτά έγιναν με τα χρήματα όλων μας και αποτελούν δημόσια περιουσία, την οποία αυτοί την απαξίωσαν και ουσιαστικά την κατέστρεψαν.
Στις δύο φωτογραφίες δείτε πώς ήταν η κατάσταση πριν καθαρίσουν και πώς είναι τώρα.

Βρήκαμε όμως την ευκαιρία να τους θυμίσουμε ότι τα ποτάμια και τα νερά ανήκουν σε όλους μας, είναι κοινωνικό αγαθό, και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τα ρυπαίνουν μ΄αυτόν τον προκλητικό τρόπο ρίχνοντας τα σκουπίδια και τα λύματα στο νερό, με το οποίο παρακάτω οι αγρότες ποτίζουν τα ζώα τους και τα χωράφια τους, και στο τέλος όλα αυτά ταξιδεύουν στον Μαλιακό με τις γνωστές συνέπειες. Τους εξηγήσαμε ότι παρανομούν και είναι ποινικά υπόλογοι, τη στιγμή που έχει ήδη κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, που ρυπαίνει τον Μαλιακό και τον Σπερχειό. Τους εξηγήσαμε ότι θεωρούμε υποχρέωσή μας ως ενεργοί πολίτες να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους της περιοχής για να πιέσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και την οργανωμένη Πολιτεία συνολικά για την άμεση λήψη μέτρων και για να σταματήσουν αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Τους εξηγήσαμε ότι ελπίζουμε οι φωνές μας και τα μηνύματά μας να πιάσουν τόπο, αν βρούμε "ανοιχτά αυτιά" στη Νομαρχία, στην Περιφέρεια και στα αρμόδια Υπουργεία. Ελπίζουμε να μας κατάλαβαν...

14 Ιουν 2009

Σπερχειός: Ρύπανση και απειλές

Στέφανος Σταμέλλος
http://www.e-ecology.gr
http://sperxeios.blogspot.com

"Να αγαπάς την ευθύνη.
Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης.
Αμα δε σωθεί εγώ θα φταίω".

Ν. Καζαντζάκης,
Ασκητική.

ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ, ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αρκετή συζήτηση γίνεται για τα ποτάμια οικοσυστήματα της χώρας μας, για την διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, για την εφαρμογή των νόμων και των ευρωπαικών οδηγιών, αλλά και ιδιαίτερα τελευταία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα νερά.

Η συζήτηση φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από περιβαλλοντικά «εγκλήματα» σε ό,τι αφορά τα ποτάμια, τους χείμαρρους, τις εκβολές τους.

Είναι η αλόγιστη ρύπανση, οι εκτροπές και οι ευθυγραμμίσεις της κοίτης τους, οι καταστροφές των παραποτάμιων δασών, η καταστρατήγηση κάθε έννοιας προστασίας, το παράνομο κυνήγι.

Είναι ο Βοιωτικός Ασωπός, είναι ο Αλιάκμονας, ο Έβρος, ο Αξιός, ο Πηνειός, ο Αχελώος. Είναι για μας ο Σπερχειός!

Σπερχειός,
μια ανεκτίμητη πηγή πλούτου και ένα σπάνιο οικοσύστημα.

Έδαφος, νερά, πηγές, δροσερή αύρα, παραποτάμιο δάσος, το δέλτα και οι εκβολές, πλούσια πτηνοπανίδα, υδρόβια διάφορα, ερπετά, ψάρια, ένα οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού.

Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης του θέματος «ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ»

- H ΡΥΠΑΝΣΗ

- ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

- ΑΜΟΛΗΨΙΕΣ

- ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΝΗΓΙ

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΝΕΣΗ

- ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000

- ΤΟ ΔΕΛΤΑ και οι ΕΚΒΟΛΕΣ

- ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΠΑΘΕ, Ε65 ΟΣΕ)

H ΡΥΠΑΝΣΗ
Τι είναι η ρύπανση
Ρύπανση είναι κάθε αλλοίωση της σύστασης ή της μορφής των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απότομη και σημαντική διαταραχή της ισορροπίας της φύσης και να προκαλέσει βλάβες στον άνθρωπο, φθορές στα υλικά και στην πολιτιστική του κληρονομιά.

Διαφορετική είναι η έννοια της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτή προκαλείται από την είσοδο στο περιβάλλον μικροβίων, ιών ή γενικά παθογόνων μικροοργανισμών.

Επομένως, η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα πολύπλοκο και σοβαρό πρόβλημα:
-Οικονομίας, αφού αυξάνει το κόστος των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φθείρει τα υλικά και επιβαρύνει ανυπολόγιστα τις δαπάνες που χρειάζονται για να διατηρηθούν τα οικοσυστήματα σε σχετική ισορροπία.
-Υγείας, αφού επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη υπόσταση.
-Αισθητικής, αφού αλλοιώνει ανεπανόρθωτα την ομορφιά της φύσης αλλά και τα ανθρώπινα δημιουργήματα.
-Προστασίας της φύσης, αφού διαταράσσει την ισορροπία των διαφόρων οργανισμών και των οικοσυστημάτων.

Ο Σπερχειός είναι ο φυσικός αποδέκτης όλων των λυμάτων της περιοχής της λεκάνης του και των αποτελεσμάτων όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ποιες είναι οι εστίες ρύπανσης του Σπερχειού

- υγρά απόβλητα εργοστασίων και βιοτεχνιών

- Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων

- στάβλων και άλλων κτηνοτροφικών μονάδων

- αστικά λύματα των παραποτάμιων χωριών που οδηγούνται ανεξέλεγκτα στην κοίτη, είτε απευθείας με παράνομους αγωγούς είτε με το παράνομο επίσης άδειασμα βυτιοφόρων λυμάτων βόθρων

- οι παράνομες χωματερές κατά μήκος του ποταμού

- τα φυτοφάρμακα και οι συσκευασίες τους, αλλά και τα λιπάσματα συμπληρώνουν τις εστίες της ρύπανσης.

Αποτέλεσμα;;
Στις εκβολές του το νερό γίνεται μαύρο.

Η εικόνα των νεκρών ψαριών είναι συνηθισμένη. Αιτία; Η έλλειψη οξυγόνου ως αποτέλεσμα της έντονης ρύπανσης των νερών.

Οι ψαράδες που χρόνια ψαρεύουν κοντά στις εκβολές του ποταμού, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Το ίδιο και οι αγρότες της Ανθήλης.

Τους καλοκαιρινούς μήνες το νερό είναι ένας βούρκος, ιδιαίτερα στο τμήμα μετά τη Δαμάστα. ΜΆ αυτό οι αγρότες ποτίζουν τα χωράφια τους. Είναι οκτώ χιλιάδες στρέμματα περίπου από το Μοσχοχώρι και κάτω, από τα οποία τέσσερις χιλιάδες στρέμματα κάτω από την Αλαμάνα, τα περισσότερα ορυζώνες. Αγρότες βρέθηκαν στο νοσοκομείο από δερματικές μολύνσεις

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
<Επιθεωρητές Περιβάλλοντος>
<Απάντηση ΝΑ>

ΕΛΚΕ
«Σχετικά με δραστηριότητες που λειτουργούν κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής τάφρου και του Ξηριά Λαμίας, γίνεται γνωστό ότι με βάση το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας μας πλησίον του Σπερχειού ποταμού λειτουργεί η δραστηριότητα ΕΛΑIΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΚΕ ΑΕ και η επιχείρηση ΙΝΑΧΟΣ ΑΕ. Τα λύματα αυτών διατίθενται υπεδάφια»
Από απάντηση της ΝΑΦ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΣΤΑΒΛΟΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Όλες αυτές οι μονάδες υποτίθεται ότι έχουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικών Όρων. Συνήθως η διάθεση των λυμάτων τους προβλέπεται να γίνεται υπεδάφια, αφού προηγηθεί βέβαια η βιολογική επεξεργασία τους και απαλλαγούν από τις ρυπογόνες τους ουσίες

Παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιών κοντά στο Αυλάκι

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α΄ 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Σε ποτάμια και στη θάλασσα καταλήγει το 58% των 2.000.000 τόνων ελαιολάσπης, που αποβάλουν τα ελαιοτριβεία της χώρας μας, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής".

Σχετικές έρευνες απέδειξαν ότι το σύνολο των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, απορρίπτεται χωρίς επεξεργασία σε χείμαρρους και ποτάμια.

Μάλιστα, όπως τονίζει η εφημερίδα, η ελαιολάσπη προκαλεί την αποξήρανση της παρόχθιας βλάστησης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αιτία της κάκιστης διαχείρισης των υπολειμμάτων οφείλεται στην τεχνολογία των ελαιοτριβείων και στο χαλαρό, έως ανύπαρκτο, θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ελαιοπαραγωγικές χώρες, όπως η Ιταλία, η Κύπρος και η Ισπανία με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μετατρέπουν τα απόβλητα σε χρήσιμα προϊόντα, όπως βιομάζα, εδαφοβελτιωτικά υλικά ή ζωοτροφές.
Στη Φθιώτιδα περίπου 50 από τα οποία 4 ή 5 στη λεκάνη του Σπερχειού

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Λειτουργεί από το 1994. Θεωρήθηκε ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της περιοχής, τη στιγμή που μειώνει σημαντικά τη ρύπανση του Μαλιακού από τα λύματα της πόλης. Προϋπόθεση, η σωστή λειτουργία του

Από τα στοιχεία της έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ στο σταθμό δειγματοληψίας RODITSA

Ο σταθμός “RODITSA”, στην «ανακουφιστική» τάφρο της Λαμίας, βρίσκεται 4,5 χιλιόμετρα πριν τις εκβολές στον Μαλιακό και δέχεται τα επεξεργασμένα (;) λύματα του βιολογικού σταθμού της Λαμίας. Το δείγμα βενθικών μακροασπονδύλων, σύμφωνα με τον δείκτη ποιότητας, βρέθηκε κακό. Σε σύνολο 610 δειγμάτων από τους ποταμούς της χώρας, μόλις το 1,2% βρέθηκε σε κακή κατάσταση, γεγονός που δείχνει την δραματική κατάσταση στο σταθμό “RODITSA”. Η συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων βρέθηκε μια κλάση υψηλότερη από την μέγιστη επιτρεπτή τιμή γεγονός που καθιστά αμφίβολη την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Λαμίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ
Έχουμε μια σημαντική μεταφορά ρύπων με αρνητικές επιδράσεις στην παράκτια ζώνη του Μαλιακού και την εξέλιξη του κόλπου

«Τέλος για την Γερμανική τάφρο γίνεται γνωστό ότι αυτή αποτελούσε αποδέκτη λυμάτων της πόλης της Λαμίας. Η ΔΕΥΑ Λαμίας εκπονεί το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Λαμίας και έχει ολοκληρώσει πολύ σημαντικό ποσοστό του δικτύου αποχέτευσης έτσι ώστε στο μέλλον να δέχεται μόνον όμβρια».
από την απάντηση της ΔΙΠΕΧΩ της ΝΑΦ

Η Γερμανική Τάφρος είναι αποδέκτης
- του εσχατορέματος της Λαμίας
- του Ξηριά Λαμίας
- των αποβλήτων δύο τουλάχιστον στάβλων στη διαδρομή
- σκουπιδιών
- πλαστικών εδαφοκάλυψης
- γεωργικών υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα και λιπάσματα

Αποτελέσματα
- ο υπερτροφισμός σε όλο του μήκος του
- καταστρέφουμε τη ζωή πτηνών και ερπετών
- Εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες ουσίες
- Καταστρέφουμε τον Μαλιακό

Ερωτήματα
- ελέγχεται η ποιότητα του μεταφερόμενου φορτίου της Γερμανικής Τάφρου από κάποια υπηρεσία;
- Υπάρχουν αγωγοί οικιακών λυμάτων που πέφτουν στον Ξηριά και στο Εσχατόρεμα;
- Υπάρχουν αγωγοί που αποθέτουν τα λύματα βιοτεχνικών και άλλων επιχειρήσεων στην κοίτη του Ξηριά;
- Αδειάζουν τα βυτία εκκένωσης βόθρων στην Γερμανική Τάφρο ή όχι
- Ποιος είναι ο βαθμός καθαρισμού των υγρών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού, τα οποία δέχεται η Γερμανική Τάφρος;
- Πού πηγαίνει η λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού Λαμίας
- Πότε ο Δήμος ασχολήθηκε τελευταία φορά με τη Γερμανική Τάφρο και την αφόρητη μυρωδιά στο ύψος της Εθνικής Οδού κοντά στο SOULIS;
- Δεν μας ενδιαφέρει τελικά η σωτηρία του Μαλιακού;;


ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Κατασκευάστηκε πριν 15 περίπου χρόνια και δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για την εποχή, από το Β ΚΠΣ. Η ελληνική ανεπάρκεια και η αδυναμία σωστού προγραμματισμού σε όλο του μεγαλείο. Να γίνουν οι βιολογικοί χωρίς να προβλέπεται τίποτα για τα δίκτυα αποχέτευσης, έτσι, γιατί κάποια συμφέροντα το επέβαλαν αυτό, ίσως εταιρείες που παρήγαγαν μηχανήματα και εξαρτήματα αντίστοιχα.

ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Πολλοί είναι αυτοί που συνδέουν παράνομα την αποχέτευση με το δίκτυο ομβρίων και όλα αυτά καταλήγουν στο ποτάμι

Βυτιοφόρα αδειάζουν παράνομα στο ποτάμι

ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
<Ανακοίνωση>

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
αποκατάσταση

Πολλές παράνομες χωματερές κατά μήκος της κοίτης, κυρίως από οικοδομικά μπάζα, υπολείμματα σφαγείων, κοπριές ζώων και συσκευασίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Ποια είναι τα παρατηρητέα:
- Δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία
- Τα πρόστιμα της ΕΕ 34.000 ευρώ την ημέρα για κάθε ΧΑΔΑ
- Τεράστια η ρύπανση του ποταμού, των υπόγειων νερών, των χωραφιών κα τελικά του Μαλιακού Κόλπου. Οι ερασιτέχνες δύτες και οι ψαράδες μιλάνε για μια νεκρή θάλασσα …το τι βλέπουν τα μάτια τους

Απόβλητα από εκσκαφές και οικοδομές

Η λειτουργία μονάδων Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις και η διείσδυση προϊόντων ανακύκλωσης στην αγορά αδρανών υλικών θα συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.


ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Ασύδοτη χρήση, χωρίς έλεγχο και χωρίς περίσκεψη για τα αποτελέσματα.

Λύση η στροφή στην βιολογική γεωργία
Σήμερα είναι ενταγμένοι περίπου 90 βιοκαλλιεργητές από τους 573 στη Φθιώτιδα, με κατά το πλείστον ελιές και μηδική

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - νιτρορύπανση
Τώρα ο κ Νομάρχης προτείνει την ένταξη της κοιλάδας του Σπερχειού στο πρόγραμμα απονιτροποίησης για τους αγρότες

Τα στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ


ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
<Από ανακοίνωση του 2001 του Ομίλου Φίλων του Δάσους>

« Το κομμάτι από τη γέφυρα του Κωσταλέξη μέχρι το ύψος του πλατανόδασους των Μεξιατών είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, ακόμα κι αυτή την εποχή, πόσο μάλλον την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Τυχεροί όσοι μπορούν και διαθέτουν λίγες ώρες σΆ αυτό το μέρος με τα άλογα του Ιππικού Ομίλου. Θα μπορούσε να το κάνουν πολλοί περιπατητές Λαμιώτες, κι όχι μόνο.

Η απόσταση από τη Λαμία είναι ελάχιστη. Η πρόσβαση πολύ εύκολη, αρκεί να γίνει λίγη περιποίηση του δρόμου. Απαραίτητη η διαμόρφωση των μονοπατιών με ελάχιστα χρήματα και μηχανήματα.

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας, συνεχίζουν κάποιοι «έξυπνοι» να ξεχερσώνουν το παραποτάμιο δάσος.

Είδαμε από κοντά αυτό το έγκλημα!

Οι καταπατητές με θράσος και εκμεταλλευόμενοι την ανοχή πιθανόν των δασικών και άλλων υπηρεσιών ξεχέρσωσαν τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από σαράντα στρέμματα δασικής βλάστησης από πλατάνια, ιτιές, λεύκες και ακακίες στη θέση «Βάρα» της γεωγραφικής έκτασης του Σταυρού.

Είδαμε να φυτεύουν μεγάλες ελιές δίπλα στο ανάχωμα, εκεί που μέχρι χθες ήταν δάσος.

Είδαμε κομμένους κορμούς πλατάνων και ακακιών.

Είδαμε καμένα δέντρα με τη γνωστή μέθοδο των γνωστών εμπρηστών καταπατητών.»

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ
Ένα που θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μελέτης και ανάδειξης, στα πλαίσια των νέων χρήσεων και της νέας αντίληψης για το ποτάμι, είναι η ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους και η δυνατότητα επισκεψιμότητάς του.

Τα πανέμορφα πλατανοδάση, το πλατανόδασος των Μεξιατών, του Παλιουρίου και της Μάκρης με διαδρομές ποδηλάτου και περιπάτου, με χώρους αναψυχής κατά μήκος της όχθης του ποταμού, μπορούν να γίνουν χώροι επισκέψιμοι από όλους.

Επίσης επισκέψιμοι από σχολεία και περιβαλλοντικές ομάδες για παρατήρηση της πτηνοπανίδας και του νερού σε συνδυασμό και με την ύπαρξη του Ιππικού Ομίλου.

Δυστυχώς όμως αντί γιΆ αυτό, οι καταπατήσεις και οι εκχερσώσεις του παραποτάμιου δάσους συνεχίζονται, το παράνομο κυνήγι και η ρύπανση επίσης, με την ανοχή και την αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιών.

- Παραποτάμιο δάσος και τα πλατανοδάση των Μεξιατών και της Μάκρης
- Χώροι αναψυχής & πεζοπορίας για τη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή
- Διαδρομές ποδηλάτου
- Παρατήρησης της πτηνοπανίδας
- Ιππικός Όμιλος

ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ
Ασωπός, πολύπαθο όνομα.
Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας “προς διαπίστωση παρανόμων αμμοληψιών” στον Ασωπό ποταμό, που διέρχεται από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ηράκλειας και Δαμάστας του Δήμου Γοργοποτάμου, ύστερα από παραγγελία του κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΝΗΓΙ

Ν τ ρ ο π ή
Ντροπή πρέπει να νοιώθουμε οι κάτοικοι της Φθιώτιδας για το έγκλημα που έγινε τούτες τις μέρες κι εμείς δεν κάναμε τίποτα για να το σταματήσουμε.
Τουλάχιστον 20.000 πουλιά, κυρίως τσίχλες, κοτσύφια, γερακότσιχλες, καλημάνες κ.α. υπολογίζουν απΆ το Δασαρχείο ότι σκοτώθηκαν απΆ τους κυνηγούς αυτές τις μέρες που το χιόνι κάλυψε τη Φθιώτιδα.
Δίπλα στα σπίτια μας, στα πάρκα, στις ελιές, στα τριφύλλια, στους δρόμους, παντού όπου προσπαθούσαν να βρουν λίγη τροφή και καταφύγιο τα δύστυχα πουλιά, έβρισκαν μπροστά τους οπλισμένους καραμπινοφόρους που τα εκτελούσαν εν ψυχρώ.
Τα καταστήματα ξεπούλησαν για πρώτη φορά όλα τα αποθέματα φυσιγγιών που διέθεταν, γέμισαν οι ελιές άδεια κουτιά και κάλυκες, γέμισε ο τόπος μας τόνους μολύβι για να δηλητηριάζει το χώμα μας και τα νερά για εκατοντάδες χρόνια.
Ντροπή στους κυνηγούς που εκτελούσαν πεινασμένα, ξεπαγιασμένα απΆ το κρύο πουλιά κι αυτό το έγκλημα το θεωρούν κυνήγι, «χόμπυ» και σπορ!
Ντροπή στην πολιτεία και σΆ όσους είχαν τη δυνατότητα να αποτρέψουν αυτό το έγκλημα και δεν το έκαναν, γιατί υπήρχε τέτοια δυνατότητα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη μπορούσε να απαγορευτεί το κυνήγι για κάποιες μέρες.
Ντροπή στα Μ.Μ.Ε. που αποσιώπησαν το έγκλημα ενώ τους έγιναν καταγγελίες. Φαίνεται τα δολοφονημένα κοτσύφια και τσίχλες, έστω και χιλιάδες, δεν «πουλάνε», δεν ανεβάζουν τηλεθέαση όπως τα παπαδοσκάνδαλα!
Ντροπή σΆ εκείνους που τους πλήγωνε αυτή η βαρβαρότητα και δεν κινήθηκαν όπως χρειαζόταν για να τη σταματήσουν.
Η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Υπάτης

NATURA 2000
GR 2440002 – pSCI
Η προστατευόμενη περιοχή της κοιλάδας και των εκβολών του Σπερχειού και του Μαλιακού Κόλπου καταλαμβάνει έκταση 340.000 στρεμμάτων, από το στόμιο του κόλπου έως τις πηγές του Σπερχειού, στον Τυμφρηστό.
Ο ποταμός και οι εκβολές του προσφέρουν ένα ιδανικό οικοσύστημα, όπου απαντούν προστατευόμενα είδη πτηνών και ψαριών. Η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, ωστόσο, το πλαίσιο προστασίας της περιοχής δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί.
Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει

«NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΥ / ΠΡΑΣΙΝΗ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»
16-17 Απριλίου 2004 Συνεδριακός χώρος Ε.Β.Ε
(Λαµία Όθωνος 3)
Οι Natura δεν είναι περιοχές «σε γυάλινο κλουβί», στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση, η καλλιέργεια, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Απλά πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία της βιοποικιλότητας και να εκπονούμε σχέδια διαχείρισης, που να έχουν κοινωνική συναίνεση. Να αποκτά κάθε περιοχή έναν πυρήνα, που να τυχαίνει και της μεγαλύτερης προστασίας και περιφερειακές ζώνες στις οποίες να υπάρχει μια κλιμάκωση των δραστηριοτήτων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές σήμερα είναι ότι η Πολιτεία δεν έχει ορίσει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή Οι περισσότερες Natura δεν έχουν οριοθετηθεί ούτε έχουν χωριστεί σε ζώνες, ώστε να οριστούν χρήσεις γης σε καθεμία από αυτές. Για την απουσία αυτού του απαραίτητου πλαισίου υπάρχει σαφής πολιτική ευθύνη.
Η ανακήρυξη μιας περιοχής ως Natura δεν συνεπάγεται προστασία. Σήμερα, οι Natura είναι ουσιαστικά ανοχύρωτες. Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να οχυρωθούν.
Ποια είναι, λοιπόν, τα μέτρα που θα έπρεπε να λάβει η Πολιτεία για να προστατεύσει τους πιο σημαντικούς οικοτόπους της; Θα έπρεπε να προωθηθούν πολύ άμεσα οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις ζώνες και της χρήσης γης κάθε Natura, να τελειώνουμε επιτέλους με αυτήν την εκκρεμότητα. Να ξέρει ο καθένας πού επιτρέπεται τι Στη συνέχεια, θα έπρεπε βάσει των σχεδίων αυτών να ληφθούν μέτρα, σε συνεργασία με τους επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες. Μέτρα που να έχουν την αποδοχή όλων, ώστε οι Natura να μην είναι ταμπού και να μην προκαλούν φόβο και αντιδράσεις.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
- Οριστικοποίηση του σχεδίου διαχείρισης, οριοθέτηση & θεσμοθέτηση, να οριστεί ο Φορέας Διαχείρισης και να προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα θεσμοθέτησης της λειτουργίας του Προγράμματος NATURA 2000 για τη Λεκάνη του Σπερχειού

- Σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των αγροτών. Περιορισμός των φυτοφαρμάκων. Ανάδειξη της βιολογικής γεωργίας ως της σημαντικότερης δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας στην κοιλάδα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διανύουμε εποχές ισχνών αγελάδων σε ό,τι αφορά το νερό. Η προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων είναι πρώτιστο καθήκον όλων, και ιδιαίτερα των υπευθύνων φορέων.

Στα πλαίσια της Λεκάνης του Σπερχειού θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκάνης Σπερχειού, με την ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης όλων των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, φυσικές πηγές), των επιφανειακών νερών και των υγροτόπων της περιοχής και με στόχο την βιώσιμη ήπια διαχείριση και την προστασία των αποθεμάτων.

Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης των νερών, να στραφούμε στην εξοικονόμηση και στην οικονομία.

Αυτό σημαίνει κυρίως εκσυγχρονισμό στην άρδευση με στροφή στα συστήματα στάγδην, με ευθύνη κυρίως της πολιτείας, αποφυγή των υδατοβόρων καλλιεργειών, αλλά και μικρές υδατοδεξαμενές, ίσως και κατά μήκος του ποταμού, για άρδευση και ενίσχυση του υπόγειου υδροφορέα, αφού πρώτα εξασφαλίσουμε την μη ρύπανση.

Να περιορίσουμε τις γεωτρήσεις και να αντιμετωπίσουμε το παράνομο των διανοίξεων. Η στροφή στην οικολογική βιολογική γεωργία, τα προϊόντα ποιότητας, οι μη υδατοβόρες καλλιέργειες σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης και ο περιορισμός των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, είναι ίσως η προοπτική μιας βιώσιμης διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης του Σπερχειού.

- Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων
- Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την προστασία των υδάτων
- Καταγραφή:
>των σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, φυσικές
πηγές)
>Των επιφανειακών νερών
>Των υγροτόπων

Πολλές γεωτρήσεις, αρκετές παράνομες


Τα πρώτα στοιχεία της ερημοποίησης
- Ανθήλη
- Γεωτρήσεις στα 200 μέτρα

Κωνσταντίνος Κοσμάς
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

Η ερημοποίηση θεωρείται σήμερα ως μια σημαντική απειλή υποβάθμισης της γης των Μεσογειακών χωρών. Περισσότερο από το ένα τρίτο του ελλαδικού χώρου βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ερημοποιηθεί. Η ερημοποίηση ως φυσική διεργασία είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων (φυσικοί-περιβαλλοντικοί, ανθρωπογενείς) που δρουν είτε μεμονωμένα είτε αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Η κυριότερη διεργασία ερημοποίησης είναι η διάβρωση των εδαφών, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης των λοφωδών περιοχών. Η διάβρωση επιφέρει δραστική μείωση του βάθους του εδάφους και συνεπώς του διαθέσιμου ύδατος για την ανάπτυξη των φυτών, της γονιμότητας και της παραγωγικότητας των εδαφών καθώς και της βλάστησης. Επίσης άλλες σημαντικές διεργασίες ερημοποίησης είναι η αλάτωση και αλκαλίωση των εδαφών που παρατηρείται ιδιαίτερα στις πεδινές παράκτιες περιοχές όπου συνοδεύεται με υπερεκμετάλλευση και υποβάθμιση των υπογείων υδάτων. Η ερημοποίηση εκτός από τις σημαντικότατες επιπτώσεις που έχει στο φυσικό περιβάλλον, επιδρά αρνητικά στην οικονομία και κοινωνία μίας περιοχής, αφού υποβαθμίζοντας τους φυσικούς πόρους, μειώνει την παραγωγικότητα ενός τόπου και κατΆ επέκταση το αγροτικό εισόδημα, προκαλώντας μετακινήσεις πληθυσμού σε άλλες περιοχές με περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Ανάλογα με την ένταση δράσης των διεργασιών ερημοποίησης, η υποβάθμιση μπορεί να είναι αντιστρεπτή, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης, εάν μια ή περισσότερες από τις διεργασίες ερημοποίησης εξαλειφθούν, ή μη αντιστρεπτή εάν η υποβάθμιση είναι πολύ μεγάλη (μείωση βάθους εδάφους μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή). Η προστασία των φυσικών πόρων μίας περιοχής από την ερημοποίηση απαιτεί την μελέτη και λεπτομερή απογραφή όλων των παραγόντων που την προκαλούν και την λήψη των απαραιτήτων κατά περίπτωση τεχνικών και θεσμικών μέτρων για την ορθολογική διαχείριση και προστασία.


ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΝΕΣΗ

Πολλές είναι οι απειλές των παραποτάμιων περιοχών από τις κατά καιρούς πλημμύρες του Σπερχειού. Δεν ξεχνιέται εύκολα η πλημμύρα, που πριν μερικά χρόνια «πήρε» όλες τις γέφυρες. Συζητήσεις και μελέτες έχουν γίνει. Δυστυχώς δεν βγήκαν ιδιαίτερα συμπεράσματα, που θα οδηγούσαν σε λύση. Η φύση δεν συγκρατείται εύκολα, πόσο μάλλον όταν την βιάζεις, όπως παράδειγμα τα τελευταία Μεγάλα Έργα στην περιοχή του κάμπου και ιδιαίτερα αυτά της νέας χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ με τις επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού. Οι επιστήμονες δασολόγοι τονίζουν με έμφαση ότι απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά φράγματα - αναβαθμοί και μικροί ταμιευτήρες νερού στα ψηλά για τη συγκράτηση των νερών και των φερτών και έργα για την προστασία των δασών στα πλευρά των χειμάρρων, έτσι ώστε να μειωθεί η δυναμική του νερού. Αλλιώς θα μιλάμε για σισύφεια αντιπλημμυρικά έργα, όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο, γιατί η κοίτη πάντα θα γεμίζει από φερτά και οι κίνδυνοι της πλημμύρας θα υπάρχουν.
Η φύση είχε προβλέψει και για την εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων δημιούργησε το παραποτάμιο δάσος, εκατοντάδες μέτρα αριστερά και δεξιά του ποταμού, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε και είναι επόμενο, αυτή την πίεση του νερού να την δέχονται τώρα τα χωράφια, που αντικατέστησαν το δάσος.


- Έργα ορεινής υδρονομίας
- Μικροί ταμιευτήρες νερού
- Συγκράτηση των νερών και των φερτών – αναβαθμοί στους χειμάρους
- Προστασία των δασών στα ψηλά
Αλλιώς, «σισσύφια» έργα τα αντιπλημμυρικά, όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Παναγιώτης Στ. Στεφανίδης
Δασολόγος-Γεωλόγος
Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Το ιδιαίτερο μεσογειακό κλίμα της χώρας μας με την ανισοκατανομή των κατακρημνισμάτων στις διάφορες εποχές του έτους, το ξηρό και θερμό καλοκαίρι, αλλά και τις βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα (καταιγίδες), προκαλεί προβλήματα λειψυδρίας αλλά και πλημμυρών.
Ασφαλώς το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε πλημμύρα είναι η μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής (μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα). Είναι όμως μόνο αυτό το αίτιο των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται στις πεδινές κυρίως περιοχές; Γιατί δεν αποδίδουν τα πεδινά αντιπλημμυρικά έργα εφόσον σχεδιάσθηκαν και εκτελέσθηκαν ώστε να διέρχεται δια μέσου αυτών η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Από την μελέτη του μηχανισμού λειτουργίας των πλημμυρικών φαινομένων για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτωσεις διαπιστώνουμε ότι τα αίτια των πλημμύρων είναι τα εξής:
- Η μερική ή ολική καταστροφή της δασικής βλάστησης στις λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρεμάτων, έτσι ώστε η εναπομένουσα δασική βλάστηση, να είναι ανεπαρκής για να ασκήσει τη μέγιστη υδρολογική και προστατευτική της επίδραση.
- Η ανεπάρκεια των τεχνικών έργων (γεφυρών κ.λ.π.) για την παροχέτευση της μέγιστης πλημμυρικής παροχής.
- Οι στενώσεις των κοιτων στην πεδινή διαδρομή των ρευμάτων, ιδιαίτερα όταν αυτές διέρχονται δια μέσου οικισμών. Οι παραπάνω στενώσεις προκαλούνται από επιχωματώσεις των κοιτών για την επέκταση παροχθίων οικοπέδων.
- Η εξαφάνιση της κοίτης χειμαρρικών ρευμάτων είτε λόγω επέκτασης γεωργικών καλλιεργειών είτε λόγω οικοπεδοποίησης.
- Η αποσπασματική εκτέλεση έργων σε μικρά τμήματα της πεδινής διαδρομής αντί να επιλύσει, επιτείνει το πλημμυρικό πρόβλημα.
- Η μετατροπή των ανοιχτών φυσικών αγωγών σε δρόμους, πλατείες κλπ. χωρίς να έχουν, οι κλειστοί πλέον αγωγοί, τις ανάλογες διαστάσεις για τη διοχέτευση μέσω αυτών της μέγιστης υδατοστερεοπαροχής.
- Οι απορρίψεις μπαζών, σκουπιδιών στις κοίτες των ρευμάτων.
- Η αύξηση του συντελεστή απορροής λόγω “τσιμεντοποίησης” μεγάλων τμημάτων των λεκανών απορροής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
- Η στερεομεταφορά των χειμαρρικών ρευμάτων. Αυτόχθονα ή ετερόχθονα (ανθρωπογενή) υλικά, τα οποία προσχώνουν τις κοίτες τους, ιδιαίτερα ανάντη στενώσεων της κοίτης και των γεφυρών, με συνέπεια να μειώνεται στο ελάχιστο η παροχετευτικότητά τους.
- Στην έλλειψη σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων ορεινής υδρονομίας, για την ομαλή απαγωγή της μέγιστης πλημμυρικής υδατοπαροχής και τον έλεγχο της στερεομεταφοράς.

Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετωπιση της πλημμυρογένεσης είναι η εκτέλεση Ορεινών Υδρονομικών Έργων. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνικών, φυτοτεχνικών και αγροτεχνικών έργων, έτσι ώστε να αποτραπεί η διάβρωση των εδαφών και η μεταφορά των υλικών δια μέσου των κοιτών. Τα έργα αυτά είναι: φράγματα στερέωσης της κοίτης (κατά το σύστημα της κλίσης αντιστάθμισης), φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, φράγματα διαλογής, ειδικά φράγματα μείωσης της πλημμυρικής αιχμής, δεξαμενές αποθέσεως φερτών υλικών κ.ά.
Για να αποδίδουν στη χώρα μας τα πεδινά αντιπλημμυρικά έργα θα πρέπει να εκτελεσθούν έργα ορεινής υδρονομίας διαφορετικά είναι καταδικασμένα σε καταστροφή.


ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Περιοχή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – χώρος επισκέψιμος

Το Δέλτα του Σπερχειού είναι μια ξεχωριστή προστατευόμενη περιοχή με ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά. Το σημαντικότερο στοιχείο της είναι ότι φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών, ιδιαίτερα αποδημητικών κατά τη χειμερινή περίοδο. ΓιΆ αυτό και έχει ενταχθεί σε μια σειρά σημαντικών διεθνών συμβάσεων, οδηγιών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ανακηρυχθεί ως καταφύγιο άγριας ζωής.

Η χώρα μας έχει αναλάβει αυξημένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των εκβολών του Σπερχειού και του Υγροτόπου του Μαλιακού, για την αποφυγή δραστηριοτήτων και επεμβάσεων, που ενδεχόμενα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις

Όμως οι εμπειρίες μας λένε το αντίθετο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στην κακοδιαχείριση που υφίσταται η περιοχή. Αντί να είναι περιοχή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και χώρος επισκέψιμος, ιδιαίτερα για τα σχολεία και τους μαθητές, είναι περιοχή παράνομου κυνηγίου και παράνομης αλιείας. Το ανεξέλεγκτο και πολλές φορές παράνομο κυνήγι σε όλο το μήκος της κοιλάδας του Σπερχειού, μέχρι τις εκβολές του, είναι μια μόνιμη γάγγραινα.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (ΠΑΘΕ, Ε65 και ΕΡΓΟΣΕ)

Στην κοιλάδα του Σπερχειού κατασκευάζονται οι δύο οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ και Ε65) και η νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων(ΣΓΥΤ). Τέμνονται και οι τρεις στο ύψος περίπου της Αλαμάνας και στη συνέχεια, ο μεν ΠΑΘΕ ακολουθεί τη γνωστή διαδρομή προς βορά, η Σιδηροδρομική Γραμμή κατευθύνεται στο ΣΣ Λιανοκλαδίου, αφού διασχίσει τον κάμπο, και ο Ε65 έχει μελετηθεί να διασχίσει επίσης τον κάμπο του Σπερχειού τέμνοντας τον ποταμό σε κάποια σημεία (δεν έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη…).

Έχουμε δηλαδή μια ουσιαστική απαξίωση της παραγωγικότατης κοιλάδας του Σπερχειού και μια περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, (προτεινόμενη περιοχή στο Δίκτυο NATURA 2000), και μια πλήρη ανατροπή της σημερινής εικόνας.

Το ερώτημα που τίθεται βέβαια σήμερα είναι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με τον Ε65. Αυτό το τμήμα δεν ξεκίνησε ακόμα. Αν υπάρχει άλλη λύση για τη χάραξη του αυτοκινητόδρομου (πχ να περάσει βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες, να παρακάμψει δηλαδή την πόλη και να αποφευχθεί όλη αυτή τη αναστάτωση της κοιλάδας).

Ελπίζουμε να μην είναι τα συμφέροντα αυτά που οδηγούν στη συγκεκριμένη χάραξη, η οποία προβλέπεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα του ποταμού και όχι μόνο.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Μας καλούν να κλείσουμε τα μάτια
Εμείς λέμε ΟΧΙ!
Ακούστηκε σε συζήτηση σε τοπικό κανάλι, και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν ευθύνες για τα περιβαλλοντικά θέματα του νομού, ότι οι οικολόγοι είναι υπερβολικοί και ότι γενικά πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες μας για τον Σπερχειό. Τονίστηκε δε, με έμφαση, ότι δεν πρόκειται να οδηγηθεί σε κλείσιμο καμιά επιχείρηση με αφορμή τις περιβαλλοντικές καταγγελίες.

Το οικολογικό κίνημα έχει την υποχρέωση, αν όχι το δικαίωμα, να ασκεί κριτική στους φορείς της εξουσίας, τους εξουσιοδοτημένους από την πολιτεία να προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τονίζουμε ότι πρώτοι εμείς δεν θέλουμε να κλείσει καμιά επιχείρηση. Θα είμαστε όμως αυστηροί και σκληροί σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η ανοχή απέναντι σε ιδιώτες, αλλά και σε αρμόδιες υπηρεσίες και δήμους, που δεν εφαρμόζουν και δεν σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία, δεν έχει καμιά θέση στη σημερινή αντίληψη για την βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη. Οι νόμοι έχουν την ίδια ισχύ για όλους. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται, πρέπει να μας το ξεκαθαρίσουν. Μήπως θέλουν μια νομοθεσία «λάστιχο», που να εφαρμόζεται κατά περίπτωση; Αυτή την νομοθεσία θέλουν;

Οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες ελέγχου, που λειτουργούν οργανωμένα και με δημιουργικό τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, δεν είναι «μπαμπούλας». Ο έλεγχος έχει τον χαρακτήρα της πρόληψης. Σε συνεργασία οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους επιχειρηματίες και τους άλλους ιδιώτες, επιδιώκουν να βρουν λύσεις σε όφελος του περιβάλλοντος. Η δε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καλείται και να συμμετάσχει στο συνολικό οικονομικό κόστος, με το δικό της μοναδικό τρόπο, εφόσον πρόκειται για θέματα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή. Παράδειγμα, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, τα αστικά απόβλητα, οι παράνομες χωματερές, η ενημέρωση των αγροτών για τα φυτοφάρμακα, ο έλεγχος των γεωτρήσεων κά. Με το να τα κρύβουμε όλα αυτά «κάτω από το χαλί» και να κλείνουμε τα μάτια, δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα και φυσικά υπονομεύουμε το περιβάλλον! Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση, αν δεν μιλάμε για ανεπίστρεπτες καταστάσεις, είναι δαπανηρότατη και αβέβαιη.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον Σπερχειό και την κοιλάδα του, τονίζουμε ότι όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε το ΝΕΡΟ, ένα πολύτιμο αγαθό που είναι σε ανεπάρκεια. Ο Σπερχειός είναι το ανεκτίμητο δώρο της φύσης για την περιοχή μας και πηγή πλούτου. Συγκεντρώνει όμως όλα τα χαρακτηριστικά μιας περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας. Η ρύπανση, η σπατάλη και η κακή διαχείριση του νερού, η μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα της κοιλάδας, η καταστροφή της βιοποικιλότητας, το παράνομο κυνήγι, τα νεκρά ψάρια, οι καταπατήσεις και εκχερσώσεις του παραποτάμιου δάσους, είναι μερικά χαρακτηριστικά αυτής της αυθαιρεσίας. Κάποιοι έχουν ευθύνες γιΆ αυτά. Κάποιοι δεν σέβονται τους νόμους. Κάποιοι δεν κάνουν τους ελέγχους. Θα κλείσουμε τα μάτια; Εμείς λέμε ΟΧΙ!
Στέφανος Σταμέλλος
http://www.e-ecology.gr
http://sperxeios.blogspot.com


- Είναι ανάγκη η δημιουργία Συλλόγου Φίλων Σπερχειού
- Η ιδιαίτερη διαχείριση των εκβολών και του Δέλτα του Μαλιακού

12 Ιουν 2009

3ήμερες εκδηλώσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για την προστασία του Σπερχειού

ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(Ο.Ε.Π.ΔΥ.Φ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

θέμα: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την προστασία του Σπερχειού

Ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας, μαζί με πολλούς άλλους φορείς συνδιοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων στις όχθες του ποταμού, 12-13-14 Ιουνίου 09 στο Πλατανόδασος στο Καστρί Δυτικής Φθιώτιδας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την προστασία του Σπερχειού και κατ’ επέκταση του Μαλιακού κόλπου με τίτλο:

«Σπερχειός, ένας θεός σε κίνδυνο»

Η τοπική κοινωνία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την μόλυνση της Γης, νερού, αέρα με άμεση επίπτωση και στον άνθρωπο.

Ο Σπερχειός βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο της μακραίωνης ιστορίας του. Το ιστορικό ποτάμι της Ελλάδας, που στο παρελθόν Θεοποιήθηκε για προσφορά του και την μεγάλη σημασία του κινδυνεύει., Κατάντησε σκουπιδότοπος εξαιτίας των παράνομων χωματερών που λειτουργούν στην κοίτη και τις όχθες του. Τα απόβλητα παρασύρονται από τα νερά του και έτσι ρυπαίνουν και καταστρέφουν τον Μαλιακό κόλπο. Το οικοσύστημα της κοιλάδας απειλείται από αλόγιστες ανθρώπινες πράξεις.

Η λαθροθηρία, τα φυτοφάρμακα, οι παράνομες αμμοληψίες, η υλοτομία πληγώνουν το περιβάλλον της κοιλάδας το υποβαθμίζουν, το συρρικνώνουν, το οδηγούν στον αφανισμό.
Γνωρίζω, ότι οι λανθασμένες επιλογές καταστρέφουν το περιβάλλον.
Αγαπώ, την φύση παίρνω μέρος στη λύση
Συμμετέχω, και αγκαλιάζω την πρωτοβουλία των Ενεργών Πολιτών
Ενεργώ, για ένα καθαρότερο, ομορφότερο και υγιές περιβάλλον.
Ενδεικτικά οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 12/06/09 το πρωί με δράσεις του Κ.Π.Ε. Υπάτης. Μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Δυτικής Φθιώτιδας και της κοιλάδας του Σπερχειού θα περιηγηθούν στο ποτάμι και θα ενημερωθούν.

Τα Απογεύματα της Παρασκευής 12/06 και του Σαββάτου 13/06 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες -διαλέξεις για τον Σπερχειό και το περιβάλλον με συζήτηση για την σημασία του, και τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ανάγκη προστασίας του.

Το Σάββατο το πρωί δραστηριότητες και τουρνουά σκάκι.
Τα βράδια της Παρασκευής 12/06 και του Σαββάτου 13/06 θα καλυφτούν με μουσικά καλλιτεχνικά σχήματα.
Την Κυριακή 14/06/09 Ιουνίου με χορωδίες και χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών χορών.

Ανάμεσα σε αυτές τις εκδηλώσεις , παράλληλα θα λειτουργούν και πολλές άλλες που αναλυτικά θα διαβάσετε στο πρόγραμμα μας. (προβολές, εκθέσεις βιβλίων, προϊόντων, ιππασία, ποδήλατα, εικαστικά εργαστήρια κ.α.)

Διοργάνωση: Όµιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας / www.oepdyf.gr / info@oepdyf.gr
Συνδιοργάνωση: K.Π.Ε. Υπάτης / Mαλιακός SOS / Όµιλος Φίλων του Δάσους / Οµοσπονδία Συλλόγων Φθιώτιδας / Σκακιστικός Όµιλος Λαµίας

Συµµετοχές: Μουσικά Σύνολα: Δηµοτικό Ωδείο Λαµίας, Μουσικό Σχολείο Λαµίας, Ρεμπέτικη Κοµπανία, Αντίπερα Όχθη, Alma Libre, Έντεχνο Σχήµα, Ρεµπέτικη Τετράς,
Χορευτικά Συγκροτήµατα: Σπερχειάδας, Λ. Υπάτης, Καστρίου, Βίτολης, Καλυβίων, Ροδίτσας, Αµφιθέας, Κρητικών.
Χορωδίες: Ευρωπαϊκή Μ.Σ., Δ.Ω.Λ. και Σπερχειάδας.

Δραστηριότητες: Ιππικός Όµιλος Λαµίας, Εικαστικά Εργαστήρια, Εκπαιδευτικοί & Περιβαλλοντικές Οµάδες µαθητών 1βάθµ. & 2βάθµ. εκπαίδευσης, Οξυγόνο, Νature In Action, Μ.Κ.Ο. Σόλων.

Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
Παρακαλούμε και την δική σας συμμετοχή και υποστήριξη στο επικοινωνιακό μέρος των εκδηλώσεων.

«Πάρε μέρος στη λύση για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την προστασία του Σπερχειού»


Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Ο.Ε.Π.ΔΥ.Φ.

Κοντογιάννης Νικόλαος


Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κοντογιάννης Νίκος 22310 27642 - 6973-535182,
ΚαρανΖούνης Δημήτρης 22310 22228 - 6972 500984
Δ/νση: Πτελέα Δυτικής Φθ/δας www.oepdyf.gr email: info@oepdyf.gr

6 Απρ 2009

Ο ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ. Ο Μαλιακός εκπέμπει S.O.S!!

Η κατάσταση του Μαλιακού σήμερα είναι εκρηκτική. Έχει συγκεντρώσει τόση και τέτοια ρύπανση, που δυστυχώς οδηγείται σε θάνατο. Ο Μαλιακός αργοπεθαίνει και οι τεράστιες ποσότητες νεκρών ψαριών αυτών των ημερών είναι ένα από τα δείγματα. Δυστυχώς έχουν προηγηθεί κι άλλες εικόνες, τις οποίες κάποιοι τις έκρυψαν. Ψάρια παραμορφωμένα με εμφανή σημάδια μολυσματικής κατάστασης, ένας βυθός χωρίς ζωή... Τίποτα δεν γίνεται «χωρίς αιτία». Εργοστάσια, ελαιοτριβεία, αστικά λύματα, μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων, κτηνοτροφικές μονάδες και σκουπίδια "πάσης φύσεως" συνθέτουν το εκκρηκτικό μίγμα της ρύπανσης του κόλπου. Στο μεταξύ ο Μαλιακός μαζί με τον Αμβρακικό αποτελούν τους δύο καλύτερους ιχθυογεννητικούς σταθμούς της παράκτιας Ελλάδας. Αυτή την εποχή τα ψάρια αρχίζουν και μπαίνουν στον κόλπο να γεννήσουν. Ό,τι μπαίνει στον κόλπο, πεθαίνει!!!

Η σημαντικότερη βέβαια αιτία είναι η έλλειψη αξιόπιστου και αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού από μέρους των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, που να μπορεί έγκαιρα να εντοπίσει τις εστίες ρύπανσης και να τις απομονώσει. Το πρόβλημα είναι οικολογικό - περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό - κοινωνικό για την ευρύτερη περιοχή της παράκτιας ζώνης της Φθιώτιδας, είναι και θέμα υγείας. Ψαράδες και καταναλωτές από τη μια, αλλά και επαγγελματίες και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις είναι σε πλήρη απόγνωση. Ποιος διασφαλίζει την υγεία των πολιτών;

Νοιώθουμε την αδυναμία της φροντίδας και της άμεσης και αποφασιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα από μέρους των υπηρεσιών της πολιτείας. Οι καθησυχαστικοί τόνοι χωρίς την παρουσία των επιστημόνων, των ερευνητών, των ιστιτούτων, των πανεπιστημίων και χωρίς την έγκυρη ενημέρωση όλων μας, μας οδηγούν σε μεγαλύτερη απόγνωση.

Νοιώθουμε την ανάγκη να απευθυνθούμε σ' ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα, στις οργανώσεις με το ανάλογο επιστημονικό δυναμικό, στα ινστιτούτα και σε κάθε φορέα που θα μπορούσε να βοηθήσει, να επιστρατευτούν τώρα για τη σωτηρία του Μαλιακού. Ο Μαλιακός σας χρειάζεται

30 Μαρ 2009

Ο κ Ζαμπετάκης για τη ρύπανση του Σπερχειού και του Μαλιακού, το θάνατο των ψαριών

Η περιβαλλοντική αλήθεια του κ. Σουφλιά

του Ιωάννη Ζαμπετάκη (izabet@chem.uoa.gr)
Επίκουρου Καθηγητή Χημείας Τροφίμων και Lead Auditor
Tμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα την επιστολή του κ. Γ.Α. Σουφλιά στο Βήμα (29.3.2009) σχετικά με τα πεπραγμένα του στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ του οποίου ηγείται από τις 7.3.2004.

Οι παρακάτω γραμμές ας αναγνωστούν έχοντας υπόψη μας το εξής: η προσωπική πορεία του καθενός μας στο μετερίζι που ετάχθη έχει κάποια προιστορία και ανάλογη αξιοπιστία. Πόσο αξιόπιστος θεματοφύλακας επί των δημοσίων έργων μπορεί να είναι ένας Υπουργός όταν μέρος του σπιτιού του δεν είχε την απαιτούμενη από τον Νόμο οικοδομική άδεια; Πόσο ανιδιοτελείς μπορεί να είναι οι δηλώσεις ενός δημόσιου άνδρα που μάχεται το ΣτΕ επί σειρά ετών για την εκτροπή του Αχελώου ή πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι όταν σκόπευε να διορίσει επιθεωρητές περιβάλλοντος στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ;

Στο επιστημονικό συνέδριο «Τρόφιμα και Περιβάλλον» που έγινε στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2009 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, ο κ. Π. Καρλής (επιθεωρητής της ΕΥΕΠ) ανέλυσε το έργο της ΕΥΕΠ από την 1.1.2004, ημέρα ίδρυσης της εν λόγω υπηρεσίας. Σε μια πρώτη ανάγνωση, το έργο της ΕΥΕΠ είναι πραγματικά αξιόλογο και τεράστιο αφού μέχρι 31.12.2003 δεν υπήρχε ΕΥΕΠ…

Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως, η πραγματικότητα δεν είναι όπως αυτή που δηλώνει ο κ. Σουφλιάς στην επιστολή του στο ΒΗΜΑ ή όπως εκείνη που περιέγραψε ο κ. Καρλής στο συνέδριο. Ο κ. Υπουργός σημειώνει στην επιστολή του στο ΒΗΜΑ σχετικά με την «δράση υπέρ του περιβάλλοντος» ότι «διενεργούνται αυστηροί περιβαλλοντικοί έλεγχοι, με την αποτελεσματική λειτουργία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Προχωρήσαμε σε περισσότερους από 900 ελέγχους σε βιομηχανίες και επιβάλαμε πρόστιμα περίπου 18 εκατ. ευρώ στους παραβάτες». Αληθές! Η ΕΥΕΠ έχει κάνει εκατοντάδες ελέγχους από 1.1.2004 αλλά με αμφίβολα χειροπιαστά αποτελέσματα!

Ο ρυπαίνων καλείται να πληρώσει αλλά ακόμα και αν ακόμα (και όταν) πληρώσει, ποιος μας βεβαιώνει ότι θα σταματήσει να ρυπαίνει; Τα ποτάμια της χώρας (π.χ. Λούρος, Άραχθος και Σπερχειός) είναι απλές επαναλήψεις της εγκληματικής αμέλειας που έχει δείξει η πολιτεία στην διαχείριση των αποβλήτων, που έχουν μάλιστα την μορφή του copy-paste χωρίς να αλλάζουμε ούτε μία λέξη, ούτε μια τελεία.

Με άλλα λόγια, έχουμε κακόγουστες επαναλήψεις της ιστορίας του Ασωπού, αυτής της «αισώπειας ιστορίας», στη θάλασσα αυτή τη φορά. Στον μεν Ασωπό ποταμό πολλές βιομηχανίες απορρίπτουν τα λύματά τους χωρίς καμία βιολογική επεξεργασία και έτσι ρυπαίνουν το νερό με κοκτέηλ βαρέων μετάλλων, ενώ στον Αμβρακικό και στον Μαλιακό κόλπο τα λύματα των παραπλεύρων βιομηχανιών είναι πλούσια σε μικροοργανισμούς με μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί βρίσκονται σε λύματα τα οποία είναι πλούσια σε οργανικές ενώσεις και άρα έχουν τις ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιασθούν. Αυτός ο πολλαπλασιασμός τους όμως χρειάζεται οξυγόνο και έτσι δημιουργείται έλλειμμα οξυγόνου για τους υπόλοιπους οργανισμούς των θαλασσίων κόλπων. Το φαινόμενο αυτό έλαβε χώρα πέρσι τον Φεβρουάριο στον Αμβρακικό όπου πέθαναν 1.000.000 κιλά ψάρια και την περασμένη εβδομάδα στον Μαλιακό όπου και εκεί είχαμε τον θάνατο δεκάδων τόνων ψαριών. Για να πεθαίνουν όμως τα ψάρια τόσο μαζικά, κάτι παράνομο γίνεται…Κάτι που ίσως διαφεύγει της ΕΥΕΠ και του πολιτικού της προϊσταμένου, κ. Σουφλιά.

Αυτό το κάτι ίσως να σχετίζεται με την ανύπαρκτη διαχείριση αποβλήτων που έχουμε ως χώρα. Είναι πραγματικά λυπηρό να σκοτώνουμε ψάρια και το μεροκάματο των ψαράδων προσποιούμενοι διάφορα ψευδο-επιστημονικά αίτια. Το πραγματικό αίτιο του προβλήματος είναι τούτο: από 1.1.2009, θα έπρεπε να είχαμε σταματήσει σε εθνικό επίπεδο την λειτουργία όλων των ανοιχτών χωματερών αλλά ακόμα και σήμερα, εκατοντάδες τέτοιες χωματερές λειτουργούν παράνομα! Μάλιστα ο κ. Καρλής ήταν αποκαλυπτικός στην ομιλία του στο προαναφερθέν συνέδριο. Σε ερώτηση του γράφοντα σχετικά με τις χωματερές της χώρας, δήλωσε ότι «οι χωματερές είναι ευθύνη του Υπ. Εσωτερικών από 1.1.2009 και συνεπώς η ΕΥΕΠ δεν τις ελέγχει». Άρα, ο καθένας μας μπορεί ελεύθερα και ανέλεγκτα να πετά όπου θέλει ότι θέλει. Πώς να μην πεθάνουν τα ψάρια; Πώς να μην μολυνθεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας;

Η ΕΕ και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Δήμας, μήπως θα πρέπει να επέμβουν άμεσα στο θέμα τούτο πριν δολοφονηθούν όλα τα αποθέματα αλιείας της χώρας μας; Διότι είναι φανερό ότι «η δράση υπέρ του περιβάλλοντος» από τον κ. Σουφλιά μάλλον δεν είναι αρκετά αποτελεσματική για την πραγματική προστασία της γεωργίας και της αλιείας της Ελλάδας.