Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

29 Δεκ 2007

Η Ελλάδα παραπέμπεται, για τρίτη, συνεχόμενη, φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60 για τα ύδατα!

10-07-2007
Με αφορμή σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας επανέρχεται στο σήριαλ της ενσωμάτωσης και της εφαρμογής της οδηγίας 2000/60, σχετικά με την κοινοτική δράση στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Σημειώνεται ότι η οδηγία υποχρέωνε τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες για την ενσωμάτωσή της νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2003

Ολόκληρη η απάντηση του κ Δήμα

E-1892/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα
εξ ονόματος της Επιτροπής
(06.06.2007)

Τον Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά της Ελλάδας, επειδή η τελευταία δεν είχε μεταφέρει πλήρως στην εθνική της νομοθεσία πολλές διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους , ενώ τον Ιούνιο του 2006 αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου και εκκρεμεί (υπόθεση C-426/06). Τον Μάρτιο του 2007, η Ελλάδα θέσπισε και κοινοποίησε στην Επιτροπή συμπληρωματικά νομοθετικά μέτρα (δηλ. το Προεδρικό Διάταγμα 51/2007) με σκοπό την πλήρη μεταφορά της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους. Η Επιτροπή εξετάζει τώρα το νέο αυτό δεδομένο.

Αφού κινήθηκε διαδικασία για παράβαση (τον Μάρτιο του 2005), η Ελλάδα συμμορφώθηκε τελικά προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους. Ειδικότερα, με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αριθ. 49139/24.11.2005 και 47630/16.11.2005 συγκροτήθηκαν, αντίστοιχα, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών. Κατόπιν τούτου, η σχετική υπόθεση παράβασης ετέθη στο αρχείο τον Ιούνιο του 2006.

Τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση σε σχέση με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/EΚ. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις των δύο αυτών αλληλένδετων άρθρων της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 21 Μαρτίου 2007, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τους υδάτινους πόρους στην Ελλάδα και θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των διαδικασιών για παράβαση.

25 Δεκ 2007

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Παναγιώτης Στ. Στεφανίδης
Δασολόγος-Γεωλόγος
Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Το ιδιαίτερο μεσογειακό κλίμα της χώρας μας με την ανισοκατανομή των κατακρημνισμάτων στις διάφορες εποχές του έτους, το ξηρό και θερμό καλοκαίρι, αλλά και τις βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα (καταιγίδες), προκαλεί προβλήματα λειψυδρίας αλλά και πλημμυρών.
Ασφαλώς το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε πλημμύρα είναι η μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής (μεγάλο ύψος βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα). Είναι όμως μόνο αυτό το αίτιο των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται στις πεδινές κυρίως περιοχές; Γιατί δεν αποδίδουν τα πεδινά αντιπλημμυρικά έργα εφόσον σχεδιάσθηκαν και εκτελέσθηκαν ώστε να διέρχεται δια μέσου αυτών η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή;
Στο άρθρο μου αυτό διερευνώνονται τα αίτια και ο μηχανισμός λειτουργίας των πλημμυρικών φαινομένων στον ελλαδικό χώρο, καθώς και η δυνατότητα αποτροπής ή ελαχιστοποίησης των φαινομένων αυτών με την κατασκευή των απαραίτητων έργων.
Το πρόβλημα των πλημμυρικών καταστροφών στη χώρα μας δεν είναι πρόσφατο. Αποτελεί μόνιμη μάστιγα του τόπου τα τελευταία 150 χρόνια.
Τα σημαντικότερα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου έχουν ως εξής:
- Νήσος Θάσος: Νοέμβριος 1989
- Λιβάρτζι Καλαβρύτων: Σεπτέμβριος 1990, 4 νεκροί
- Φούρκα Ν. Χαλκιδικής: Δεκέμβριος 1990
- Καταστάρι Ν. Ζακύνθου: Οκτώβριος 1992
- Αθήνα (Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα) Νοέμβριος 1993
- Μονόλοφος Ν. Θεσσαλονίκης: Μάϊος 1994, 2 νεκροί
- Αθήνα (Κηφισσός, Ποδονίφτης): Οκτώβριος 1994, 13 νεκροί
- Βρασνά-Ασπροβάλτα Ν. Θεσσαλονίκης: Δεκέμβριος 1994
- Αττική, Νοέμβριος 1995
- Ξάνθη, Νοέμβριος 1996
- Κόρινθος Ιανουάριος 1997
- Πάτρα Οκτώβριος 1997
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε ρεύματα τα οποία πριν την εκβολή τους στη θάλασσα ή στον μεγαλύτερό τους αποδέκτη ποταμό, διέρχονται διαμέσου μικρών ή μεγάλων αστικών κέντρων.
Από την μελέτη του μηχανισμού λειτουργίας των πλημμυρικών φαινομένων για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτωσεις διαπιστώνουμε ότι τα αίτια των πλημμύρων είναι τα εξής:
• Η μερική ή ολική καταστροφή της δασικής βλάστησης στις λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρεμάτων, έτσι ώστε η εναπομένουσα δασική βλάστηση, να είναι ανεπαρκής για να ασκήσει τη μέγιστη υδρολογική και προστατευτική της επίδραση.
• Η ανεπάρκεια των τεχνικών έργων (γεφυρών κ.λ.π.) για την παροχέτευση της μέγιστης πλημμυρικής παροχής.
• Οι στενώσεις των κοιτων στην πεδινή διαδρομή των ρευμάτων, ιδιαίτερα όταν αυτές διέρχονται δια μέσου οικισμών. Οι παραπάνω στενώσεις προκαλούνται από επιχωματώσεις των κοιτών για την επέκταση παροχθίων οικοπέδων.
• Η εξαφάνιση της κοίτης χειμαρρικών ρευμάτων είτε λόγω επέκτασης γεωργικών καλλιεργειών είτε λόγω οικοπεδοποίησης.
• Η αποσπασματική εκτέλεση έργων σε μικρά τμήματα της πεδινής διαδρομής αντί να επιλύσει, επιτείνει το πλημμυρικό πρόβλημα.
• Η μετατροπή των ανοιχτών φυσικών αγωγών σε δρόμους, πλατείες κλπ. χωρίς να έχουν, οι κλειστοί πλέον αγωγοί, τις ανάλογες διαστάσεις για τη διοχέτευση μέσω αυτών της μέγιστης υδατοστερεοπαροχής.
• Οι απορρίψεις μπαζών, σκουπιδιών στις κοίτες των ρευμάτων.
• Η αύξηση του συντελεστή απορροής λόγω “τσιμεντοποίησης” μεγάλων τμημάτων των λεκανών απορροής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Η στερεομεταφορά των χειμαρρικών ρευμάτων. Αυτόχθονα ή ετερόχθονα (ανθρωπογενή) υλικά, τα οποία προσχώνουν τις κοίτες τους, ιδιαίτερα ανάντη στενώσεων της κοίτης και των γεφυρών, με συνέπεια να μειώνεται στο ελάχιστο η παροχετευτικότητά τους.
• Στην έλλειψη σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων ορεινής υδρονομίας, για την ομαλή απαγωγή της μέγιστης πλημμυρικής υδατοπαροχής και τον έλεγχο της στερεομεταφοράς.
Τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετωπιση της πλημμυρογένεσης είναι η εκτέλεση Ορεινών Υδρονομικών Έργων. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνικών, φυτοτεχνικών και αγροτεχνικών έργων, έτσι ώστε να αποτραπεί η διάβρωση των εδαφών και η μεταφορά των υλικών δια μέσου των κοιτών. Τα έργα αυτά είναι: φράγματα στερέωσης της κοίτης (κατά το σύστημα της κλίσης αντιστάθμισης), φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, φράγματα διαλογής, ειδικά φράγματα μείωσης της πλημμυρικής αιχμής, δεξαμενές αποθέσεως φερτών υλικών κ.ά.
Για να αποδίδουν στη χώρα μας τα πεδινά αντιπλημμυρικά έργα θα πρέπει να εκτελεσθούν έργα ορεινής υδρονομίας διαφορετικά είναι καταδικασμένα σε καταστροφή.

23 Δεκ 2007

Η Επιστολή της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας
στην ΝΑ Φθιώτιδας, Δνση ΧΩ.ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 Δεκεμβρίου 2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ. 22407/7112
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Μ.Μπότσαρη 3 Ταχ. Κώδικας : 35100

ΠΡΟΣ : Ν.Α. Φθιώτιδας
Δ/νση ΧΩ.ΠΕ
Πληροφορίες : Β.Γεράγγελος 35100 Λαμία
Τηλέφωνο : 2231043191
FAX : 2231042502

ΚΟΙΝ.:1. Νομ/κή Αυτ/ση Φθιώτιδας
α. Δ/νση Υγείας
β. Δ/νση Ανάπτυξης
35100 ΛΑΜΙΑ
2. Στέφανο Σταμέλλο
Email : sstamel@otenet.gr


Θέμα : Ρύπανση Σπερχειού Ποταμού

Σχετ . : Το αρ. 62338/14-11-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το από 5-11-2007 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Στέφανου Σαμέλλου.


Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Στέφανου Σταμέλλου και τις νόμιμες ενέργειές σας στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Το από 5-11-2007 μήνυμα ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου του Στέφανου Σταμέλλου

ΕΔ.
1. Χρον.Αρχείο ΜΕΓΓ
2. Φ.Π Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΤΠ+ΧΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

9 Δεκ 2007

Η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ
στους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα, 05 / 12 / 2007
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 413Β
Υπεύθυνος Ε. Γιαννουλάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι ΠΡΟΣ
11523 - Αθήνα Την Βουλή των Ελλήνων
Τηλ. 2106400015 Δ/νση Κοινοβ/κού Ελέγχου
Fax 2106429137 Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.
1. Βουλευτές
- κ. Φ.Κουβέλη
- κ. Γ.Ψαριανό
2. Υπ.Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Ρύπανση στον Σπερχειό ποταμό»

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1772/12-11-07 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ.Κουβέλη και Γ.Ψαριανού


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής :
• Η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού ασκείται από την Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται.

Έχουν ήδη συγκροτηθεί και στελεχώνονται οι Διευθύνσεις Υδάτων, που προβλέπεται από την αρ. οικ. 47630/16-11-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1688 Β΄/1-12-2005), από τον αντίστοιχο Γενικό Γραμματέα κάθε Περιφέρειας

• Βάσει της κείμενης νομοθεσίας όλες οι δραστηριότητες της περιοχής του Σπερχειού ποταμού ελέγχονται κατά το στάδιο έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές Υπηρεσίες και εφόσον διακινούν ή χειρίζονται ουσίες των καταλόγων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2006/11/ΕΚ «περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» τίθενται λεπτομερείς ειδικοί όροι για την προστασία του Σπερχειού εφόσον διαθέτουν υγρά απόβλητα σε αυτόν.

• Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ελέγχου στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού, τόσο της ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
• Γίνεται ενημέρωση με βάση το διαχειριστικό σχέδιο στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προβλέπεται η δημιουργία χώρου διατήρησης στερεών απόβλητων, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι οικισμοί πλησίον του Σπερχειού ποταμού.

• Οι αγρότες ενημερώνονται συνεχώς, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη διοργάνωση ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων στους Δήμους και τα Δ.Δ. του νομού Φθιώτιδας, με την παρουσία και του ίδιου του κ. Νομάρχη, και επισημαίνεται με έμφαση η αναγκαιότητα του περιορισμού της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων.

• Έχει ζητηθεί επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού και του Μαλιακού κόλπου, που έχουν ενταχθεί στην περιοχή NATURA 2000.

• Οι έλεγχοι τήρησης των αδειών διαχείρισης των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών όρων βάσει της κείμενης νομοθεσίας γίνεται από τις αδειοδοτούσες αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας.

• Πραγματοποιούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψεις στις παραποτάμιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λαμβάνονται δείγματα από τα νερά του ποταμού για εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα κέντρα αναφοράς (αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Φθιώτιδος). Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις των εγκεκριμένων αδειών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις (Ν. 1650/86).

• Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΧΩΔΕ, θα εντάξει στον προγραμματισμό της για το προσεχές διάστημα περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες της περιοχής του Σπερχειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

• Τέλος, η ενημέρωση των αγροτών για τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Ο Υφυπουργός

Ε.Δ. Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
- Γραφείο Υφυπουργού
- Κ.Υ.Υ.

3 Δεκ 2007

Ερωτήματα - απορίες
για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα μέτρα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία


ΠΡΟΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
Γραφείο κυρίου Νομάρχη
Πλ Ελευθερίας
35100 Λαμία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
2. ΜΜΕ


Κύριε Νομάρχη
Με την τελευταία ανακοίνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης «Μέτρα για την προστασία του Σπερχειού από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση», η οποία μας αφορά άμεσα, προέκυψαν για μας ορισμένες απορίες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα μέτρα και το αποτέλεσμα των μέτρων

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, και με τα αντίστοιχα έγγραφα:
1. Τα αποτελέσματα των ελέγχων των νερών (παράμετρος που ελέγχθηκε και τιμή) του ποταμού Σπερχειού, της Γερμανικής Τάφρου και του Ξηριά Λαμίας. Ειδικότερα, κρίνουμε απαραίτητο να αναγράφονται στα αποτελέσματα και οι πληροφορίες σχετικά με:
- την ακριβή τοποθεσία που πραγματοποιήθηκαν,
- πότε ακριβώς έγιναν οι έλεγχοι-δειγματοληψίες και πότε θα ξαναγίνουν, από ποιες υπηρεσίες σας (όνομα και τηλέφωνο υπαλλήλων ή εργαστηρίου),
- ποιες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αφορά ο έλεγχος και ποιες όχι,
- ποιες νόμιμες κυρώσεις επιβλήθηκαν στις παραπάνω εγκαταστάσεις, που βρέθηκε να παρανομούν, και αν δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις, ποιο ήταν το σκεπτικό.

2. Το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του βιολογικού καθαρισμού Μακρακώμης – Σπερχειάδας και αν το δίκτυο αποχέτευσης των δύο κωμοπόλεων είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τη λειτουργία του.

3. Το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία επικαιροποίησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του δικτύου NATURA 2000 για την περιοχή αυτή και γιατί προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης της παλιάς, ποιοι είναι οι λόγοι αναθεώρησης.

4. Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν λειτουργούν και ποιες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού, της Γερμανικής Τάφρου και του Ξηριά Λαμίας και πώς διατίθενται τα λύματα αυτών των επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση


Για την πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας
των Οικολόγων Πράσινων
Στέφανος Σταμέλλος
Πλούτωνος 1 35100 Λαμία

28 Νοε 2007

Σπερχειός, Πηγή πλούτου - τα προβλήματα κακοδιαχείρισης

Έχουμε μια σπάνια πηγή πλούτου και ένα πλούσιο οικοσύστημα, που οφείλουμε να το προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης του θέματος «ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ»

1. ΡΥΠΑΝΣΗ
2. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΝΕΣΗ
3. ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NATURA 2000
5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ NATURA 2000
6. Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 60/2000 της ΕΕ

1. ΡΥΠΑΝΣΗ
- Φυσικός αποδέκτης όλων των λυμάτων της περιοχής της λεκάνης του Σπερχειού
- Ελαιοτριβεία
- Εργοστάσια
- Παράνομες χωματερές
- Στάβλοι – κτηνοτροφικές μονάδες
- Φυτοφάρμακα

Και
- Παράνομο κυνήγι, ανεξέλεγκτο
- Καταπατήσεις του παραποτάμιου δάσους και της κοίτης
- Παράνομες γεωτρήσεις και κακοδιαχείριση των υπόγειων υδάτων

Μαύρο ποτάμι, μέλανας ποταμός, ιδιαίτερα στις εκβολές του και στο Δέλτα. Οι ψαράδες και τα ψόφια ψάρια

2. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΕΝΝΕΣΗ
- Έργα ορεινής υδρονομίας
- Μικροί ταμιευτήρες νερού
- Συγκράτηση των νερών και των φερτών
- Προστασία των δασών στα ψηλά

Αλλιώς, Σισσύφια έργα αντιπλημμυρικά , όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο

3. NATURA 2000
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- Να προχωρήσει ο φορέας διαχείρισης της λεκάνης του Σπερχειού και η Νομαρχία στην σωστή ενημέρωση των κατοίκων και των αγροτών και να προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα θεσμοθέτησης της λειτουργίας του Προγράμματος
- Ανάδειξη της βιολογικής γεωργίας ως της σημαντικότερης δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας
- Περιορισμός των φυτοφαρμάκων

ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ
- Παραποτάμιο δάσος
- Τα πλατανοδάση της περιοχής
- Το πλατανόδασος των Μεξιατών και της Μάκρης
- Χώροι αναψυχής και επίσκεψης για τη Λαμία
- Διαδρομές ποδηλάτου
- Παρατήρησης της πτηνοπανίδας
- Ιππικός Όμιλος

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων
- Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκάνης Σπερχειού
- Καταγραφή
• Όλων των σημείων υδροληψίας, γεωτρήσεις, πηγάδια, φυσικές πηγές
• Των επιφανειακών νερών
• Των υγροτόπων

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – χώρος επισκέψιμος

ΌΧΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

27 Νοε 2007

Μέτρα για την προστασία του Σπερχειού από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Θαυμάστε την απάντηση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στον τοπικό τύπο!

Τη διαβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα πέτρα για την προστασία του Σπερχειού ποταμού αλλά και την ανάδειξή του σε πηγή ζωής, ευφορίας και ανάπτυξης έδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.

Με αφορμή τα σχόλια διαφόρων οικολογικών φορέων αλλά και την κατάθεση ερώτησης από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη, αναφορικά με τη μόλυνση του Σπερχειού ποταμού, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας υπογράμμισε τα ακόλουθα :
1. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ελέγχου στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού και γενικότερα στο Νομό Φθιώτιδας, τόσο της ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
2. Πραγματοποιούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι με επιτόπιες επισκέψεις στις παραποτάμιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λαμβάνονται δείγματα από τα νερά του ποταμού για εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα κέντρα αναφοράς. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις των εγκεκριμένων αδειών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.
3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΝΑ Φθιώτιδας γίνεται ενημέρωση με βάση το διαχειριστικό σχέδιο στερεών απόβλητων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπογραμμίζεται ότι προβλέπεται η δημιουργία χώρου διατήρησης στερεών απόβλητων στον οποίο περιλαμβάνονται και οι οικισμοί πλησίον του Σπερχειού ποταμού. Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται ο κοινός βιολογικός καθαρισμός των Δήμων Μακρακώμης και Σπερχειάδας και στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης ο βιολογικός καθαρισμός των ΔΔ Θερμοπυλών, Λυγαριάς, των Δήμων Υπάτης και Λιανοκλαδίου, καθώς και του ΔΔ Φραντζή.
4. Οι αγρότες έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διοργάνωση ημερίδων και επιτόπιων επισκέψεων σε όλους τους Δήμους του νομού Φθιώτιδας με την παρουσία και του ίδιου του Νομάρχη. Κατά τις επισκέψεις αυτές γίνεται λεπτομερής ανάλυση των προβλεπόμενων διατάξεων και των τρόπων διαχείρισης των απόβλητων των αγροχημικών και επισημαίνεται, με έμφαση, η αναγκαιότητα του περιορισμού της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, καθώς και η αποφυγή ρίψης αδειανών συσκευασιών στον ποταμό ή στην πέριξ αυτού περιοχή.
5. Όπως είναι γνωστό η κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού και ο Μαλιακός κόλπος, εντάσσονται στην περιοχή NATURA 2000 (φύση 2000). Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας έχει ζητηθεί επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή αυτή και βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης της συντάξεώς της.
Συνεπώς από την πλευρά μας, έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος και σχεδιάζουμε τη λήψη αυστηρότερων μέτρων, ώστε ο Σπερχειός ποταμός να καταστεί πηγή ζωής, ευφορίας και ανάπτυξης».

Η ρύπανση των νερών του Σπερχειού

Τα περιβαλλοντικά θέματα στο Νομό είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Για την αντιμετώπισή τους, επιπολαιότητα είναι το λιγότερο που θα μπορούσε κανείς να αποδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες και υπεύθυνους φορείς του Νομού και της Περιφέρειας. Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩΔΕ περί άλλων τυρβάζει. Το ενδιαφέρον τους εξαντλείται στα “μεγάλα έργα υποδομής” αδιαφορώντας για τα πολλά μικρά “εγκλήματα” κατά του περιβάλλοντος, που έρχονται ως παρενέργειες των δικών τους επιλογών. Κατά τα άλλα, χορτάσαμε μεγάλα λόγια για το περιβάλλον…

Για το Σπερχειό, τo σοβαρό θέμα των νεκρών ψαριών στις αρχές του καλοκαιριού και οι καταγγελίες των ΤΟΕΒ και των αγροτών της Ανθήλης, που πότιζαν με βρώμικα νερά, δεν κατάφεραν να ανησυχήσουν τους αρμόδιους φορείς της νομαρχίας. Οι εικόνες που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι ήταν: νερά με φανερή υποβάθμιση από υπερβολικές συγκεντρώσεις ρυπογόνων και επικίνδυνων ουσιών, ψάρια νεκρά, έλλειψη κάθε ίχνους ζωής, ευτροφισμός, αγρότες στο νοσοκομείο από δερματικές μολύνσεις.

Η αυξανόμενη ρύπανση των νερών του ποταμού από χημικά βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των αγροτών στην περίοδο του ποτίσματος. Από τα νερά του ποταμού Σπερχειού αρδεύονται οι ορυζώνες της Ανθήλης. Συνεπώς η όποια ρύπανση στο ποτάμι μεταφέρεται στα χωράφια, με δυσμενέστατες συνέπειες για την υγεία πρώτα απ’ όλα των καλλιεργητών και εν συνεχεία των καταναλωτών. Και η ρύπανση αυτή μεταφέρεται στις εκβολές του ποταμού και στον Μαλιακό Κόλπο, περιοχή προστατευόμενη και ιδιαίτερης οικολογικής αλλά και οικονομικής αξίας για την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Η ειρωνεία είναι ότι και η κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού εντάσσεται στο Δίκτυο NATURA 2000 ως προστατευόμενη περιοχή. Οι καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση κανόνων του NATURA της περιοχής, αλλά και οι αναθεωρήσεις των ορίων, μετά και τα μεγάλα έργα των οδικών δικτύων, που τέμνουν οριζόντια και κάθετα την κοιλάδα, κάνουν την προστασία λάστιχο. Μέσα στην αναμπουμπούλα προκύπτει και το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης, που καμιά σχέση δεν έχει με την προστασία της βιοποικιλότητας, που θέλει να εφαρμόσει το Δίκτυο ΝATURA. Η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι προφανής για την οικολογική ισορροπία, τη σταθερότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος της περιοχής

Τα ερωτήματα προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι: Ελέγχθηκαν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα ελαιοτριβεία και οι φάρμες, που γειτονεύουν με το Σπερχειό για το αν ρυπαίνουν, και σε ποιο βαθμό, με τα απόβλητά τους τα νερά του ποταμού; Ελέγχθηκαν οι χωματερές και οι αγωγοί αστικών λυμάτων των γύρω οικισμών κατά μήκος της κοίτης του; Μεταφέρθηκε στους αγρότες η ευθύνη τους σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ρύπανσης με την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και τη ρίψη στο ποτάμι των άδειων κουτιών συσκευασιών; Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να μην καταντήσει, όπως κατάντησε, ο Σπερχειός, ένας αγωγός λυμάτων και οχετός;

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων