Follow @SStamellos
«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...»
Χρόνης Μίσσιος

3 Μαρ 2016

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αποκατάστασης

Ο Δεκέμβριος του 2015 ήταν ο μήνας με τις περισσότερες βροχές που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Η αποκατάσταση των ποταμών στη φυσιολογική ροή τους, αντί να τους ευθυγραμμίζουμε ή να κατασκευάζουμε αντιπλημμυρικά έργα, μπορεί να μετριάσει ή ακόμη και να αποτρέψει πλημμύρες. Μια βάση δεδομένων για τις πρακτικές αποκατάστασης, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE, περιλαμβάνει πάρα πολλά καλά παραδείγματα.

potami
Μόνο ένα στα πέντε ποτάμια και πεδιάδες κατάκλυσης της Ευρώπης είναι στη φυσική κατάστασή του. Ο σεβασμός της φύσης για την αποκατάσταση των αρχικών διαγραμμάτων των ροών αποφέρει άπειρα οφέλη για τους ανθρώπους και για τη φύση, μολονότι οι προσπάθειες αποκατάστασης παρεμποδίζονται συχνά λόγω έλλειψης κοινής τεχνογνωσίας.
To Restore, ένα έργο του Ηνωμένου Βασιλείου που συγχρηματοδοτείται από
το LIFE, το ταμείο της ΕΕ για το περιβάλλον, έθιξε αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας ένα δίκτυο που συνδέει υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, σχεδιαστές λεκανών απορροής, επαγγελματίες και ειδικούς, και διαμορφώνοντας έναν δικτυακό τόπο που έχει γίνει η κύρια πηγή πληροφοριών για την αποκατάσταση ποταμών στην Ευρώπη. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος συμπληρώνεται από το RiverWiki, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για περιπτωσιολογικές μελέτες αποκατάστασης ποταμών, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνει περίπου χίλιες μελέτες από 31 χώρες.
Αυτό το εργαλείο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων που απευθύνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, τους επαγγελματίες και ερευνητές στον τομέα αποκατάστασης ποταμών είναι προσιτό σε όλους· οι χρήστες μπορούν να αναφορτώσουν έργα, καθορίζοντας στόχους, τεχνικές, κόστη, οφέλη οικοσυστημάτων, αποτελέσματα και πορίσματα.

Ροή πληροφοριών

Το έργο Restore οργάνωσε και συμμετείχε σε εκδηλώσεις με στόχο τη διάδοση γνώσεων αποκατάστασης ποταμών σε περισσότερους από 10 000 επαγγελματίες του τομέα της αποκατάστασης ποταμών σε όλη την Ευρώπη.
Παράλληλα με τη στόχευση των ειδικών σε τομείς που συνδέονται με την αποκατάσταση ποταμών, στο πλαίσιο του έργου εργάστηκαν επίσης πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών. Η ομάδα μπόρεσε, επιδεικνύοντας απτά παραδείγματα αποκατάστασης ποταμών, να συνδεθεί με τους στόχους του εργαλείου RiverWiki.
To Restore έκανε τους υπεύθυνους διαχείρισης ποταμών να εντοπίσουν συναφή προβλήματα και λύσεις σε άλλους τομείς, με σημαντικά αποτελέσματα. Το καταληκτικό συνέδριο του έργου οδήγησε στη δημιουργία ενός «Συνόλου πρακτικών» στη βάση του οποίου οι χώρες της ΕΕ με εμπειρία στην αποκατάσταση ποταμών συμφώνησαν να βοηθούν τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες στη διαχείριση των ποταμών τους. To RiverWiki περιλαμβάνει τώρα παραδείγματα έργων και από τη Βραζιλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Η νομοθεσία ιης ΕΕ για τις πλημμύρες

Από το 1998 έως το 2009, η Ευρώπη γνώρισε περισσότερες από 200 σημαντικές πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών πλημμυρών στους ποταμούς Δούναβη και Έλβα. Αυτές οι πλημμύρες ευθύνονται για 1126 θανάτους, τον εκτόπισμά περίπου 500000 ατόμων και τουλάχιστον 52 δισεκατομμύρια ευρώ σε ασφαλισμένες οικονομικές απώλειες.
Η οδηγία της ΕΕ για τις πλημμύρες, που εγκρίθηκε το 2007, απαιτεί από τα κράτη μέλη να αξιολογούν τους κινδύνους πλημμύρας των ποταμών και των ακτογραμμών, να χαρτογραφούν τους κινδύνους και να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωσή τους. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.
Αποφάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, όπως τη βυθοκόρηση, λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες


Δεν υπάρχουν σχόλια: